Vil ha egen tiltakspakke for Sørlandet

Mitt navn er Nora og jeg er 17 år. Når jeg er ferdig med min utdannelse skal jeg forhåpentligvis ut i arbeid. Men det er slett ikke sikkert det blir så lett for meg og andre unge, sa Nora Ånonsen Chayed da hun holdt innlegg på Arbeiderpartiets landsmøte. PS: Se egen video av innlegget hennes nederst på siden.

Nora Ånonsen Chayed på landsmøtet i Arbeiderpartiet 2017

Nora tok opp ungdomsarbeidsledighet, barnefattigdom, levekår og likestilling i sitt innlegg.

- Som medlem i Arbeiderpartiet er det skremmende og tris å se at forskjellene mellom de som har mye og de som har lite øker. Stadig flere falle utenfor, sa hun og pekte på at ungdomsledigheten i Norge har vært stigende gjennom flere år.

- I tillegg ser vi en raskt økende barnefattigdom, nærmere 100 000 barn lever i fattigdom i Norge, dette er en skremmende utvikling som skaper utenforskap. Vi må bekjempe dette med en mer rettferdig fordeling, sa Nora.

Hun tok også opp utfordringene på Sørlandet.

- Kommuner på Sørlandet scorer dårlig på levekår- og likestillingsundersøkelser. Arbeidslivet preges av en deltidskultur blant kvinner, dette gjelder også kvinner med høyere utdanning. I helse- og sosialsektoren i Kristiansand kommune er andelen fulltidsstillinger på kun 29 %. Tall fra NAV viser at mer enn hver fjerde sørlending i yrkesaktiv alder mottar trygd. Det er godt over landssnittet. Den lave deltakelsen i arbeidslivet og Sørlandets svake resultater på levekår og likestilling henger tett sammen, fortalte hun til de 300 delegatene.

For to uker siden fremmet arbeiderpartiet en tiltakspakke for å bedre levekårene på Agder i fylkestinget. Den ble stemt ned av Høyre og resten av de borgerlige partiene.

- Det er tydelig! Høyre tar ikke ansvar. Vi fremmer derfor et forslag om egen tiltakspakke for å bedre levekårene på Agder her på landsmøtet. For kjære kamerater: Alle skal med! Avsluttet Nora Ånonsen Chayed sitt innlegg.