Aktuelt

Nyheter

 • Agder Arbeiderparti stiftet

  Stiftelsen av Agder Arbeiderparti ble enstemmig vedtatt i helgen. Stiftelsesmøtet vedtok også en rekke politiske uttalelser og valgte Cecilie Knibe Kroglund fra Lillesand som første fylkesleder, med Even Tronstad Sagebakken fra Mandal som nestleder.

 • Songdalen som modell for hele Norge

  Vellykket heltidsprosjekt

 • Minister for kultur og konflikt

  Politikk burde handle om dialog, tillit og samarbeid om gode løsninger. I høst har vi fått et nytt eksempel på at dette ikke er blant regjeringens foretrukne redskaper. I stedet velger de mistenkeliggjøring.

 • Ap foreslo satsning på levekår, men ble nedstemt.

  Fylkesbudsjettet for 2018

 • Typisk dorsk

  Høyreregjeringens forslag til kulturbudsjett føyer seg inn i rekken av budsjetter som bruker «den typisk norske ostehøvelen» som fremste virkemiddel i kulturpolitikken.

 • Ap vil bygge Søgne og Farsund vgs

  Arbeiderpartiet står på tidligere vedtak om å bygge ny videregående skole i Søgne og å ferdigstille Eilert Sundt i Farsund og støtter ikke forslaget om å utsette disse skolene.

 • Regjeringen fratar kommunene millioner av kroner

  Høyre/FrP regjeringen foreslår i fremlagte statsbudsjett å Fjerne eiendomsskatt på verk og bruk ved at produksjonsutstyr og -installasjoner unntas slik at bare bygning og tomt beskattes. Dette er inntekter kommunene i dag benytter til nødvendige tjenester til sine innbyggere, og som de nå mister og ikke får kompensert.

 • Mechatronics Innovation Lab endelig åpnet

  Dette er en gledens dag for Vest-Agder Arbeiderparti. Endelig ble Mechatronic Innovatoion Lab (MIL) åpnet. Dagen i dag er en milepæl i Sørlandsk næringsliv og teknologisk industribygging.

 • Mens vi venter på Høyre

  Fiberkabler til Europa er kritisk for utvikling av nye næringer og flere arbeidsplasser på Sørlandet. Næringslivet ber om statlig innsats for å få dette til, men næringsministeren lukker ørene for næringslivets behov og Ingunn Foss vil utrede en sak som allerede er ferdig utredet. Mens Høyre somler uinteressert videre, etablerer store aktører seg i våre naboland.

 • Påstand om bløff er selv en bløff

  Høyres Ingunn Foss har satt seg fore å sette Arbeiderpartiets arbeid under finanskrisen for åtte år siden i et tvilsomt lys. Kanskje for å få fokus bort fra Høyres egen næringspolitikk.

 • Arbeid er det viktigste for Vest-Agder

  Arbeiderpartiet går til valg på et taktskifte for å flere ut i jobb. Vest-Agder blir viktig for at Norge skal lykkes.

 • Slik reddet Ap arbeidsplasser på Lista

  I årene med finanskrise i 2009-2010, var situasjonen alvorlig både ved aluminiumsverket Alcoa og bildelfabrikken CT Farsund Kari Henriksen var i tett kontakt med ledelsen, tillitsvalgte og politisk ledelse i departementet for å finne løsninger. Dette førte til at Garantiordningen med 10 milliarder kroner kom på plass, og at driften og arbeidsplassene ble sikret.

 • Uroet over sykehusøkonomien

  I dag kan vi lese i lokalavisen Agder at Sørlandet sykehus må kutte 150 årsverk. Økonomien ved sykehuset uroer meg. Jeg vil minne om at i vårt budsjett for 2017 ville Sørlandet sykehus ha fått ca. 75 mill. kr ekstra, sier Odd Omland.

 • Bløffer om politiet

  Høyre- og Fremskrittspartiregjeringen har bløffet om satsingen på politiet, sier Kari Henriksen.

 • Nærmer vi oss en større satsing på levekår?

  Nå har vi fått tre omfattende rapporter: Ungdata, Likestillingsmonitoren og Folkehelseundersøkelsen, som alle viser at Agder ligger dårlig an og at deler av Agder har et dårligere utgangspunkt enn andre når det gjelder levekår og likestilling.

 • Astrid Hilde i Kristiansand Avis

  Kristiansand Avis har portrettert Astrid Hilde. Les om vår flotte, tøffe og reflekterte ordfører og stortingskandidat - med en overfølsom rettferdighetssans og sans for kverulanter.

 • ”Alle skal med” fra Jegersberg gård

  Arbeid til alle er et av fire hovedtema for kommende valgkamp for Arbeiderpartiet. Hadia Tajik ledsaget av Kari Henriksen, er på kortbesøk til Jegersberg gård for å bli informert om aktivitetene.

 • Glad for penger til MIL

  Universitetet i Agder får 30 millioner kroner til bygging av Mechatronics Innovation Lab i Grimstad. - Jeg vil gjerne gratulere Universitetet i Agder med en viktig seier for hele landsdelen, sier Kari Henriksen

 • Hadia: Vi er klare til å satse

  Hadia Tajik besøkte fredag Støleheia i Vennesla hvor Bulk nå bygger det som etter planen skal bli verdens største datalagringssenter på ren, fornybar energi. Og hun lovte at Arbeiderpartiet er klare til å satse.

 • Skivebom fra Unge Høyre; folket er lei av regjeringens politikk

  25. april skrev leder for Oppland Unge Høyre, Silje Johansen, et innlegg hvor hun hevdet at Høyre skaper Norge på sitt beste og at regjeringens politikk er den folket virkelig ønsker seg. Dette er en grov skivebom som viser at Høyre ikke lytter til folket.

 • Valgkamp med stor K

  Jeg trodde aldri jeg skulle bli beskyldt for å rasere den norske kulturarven, ei heller trodde jeg at jeg skulle måtte bekrefte at jeg er kristen. Det har jeg altså måtte gjøre på grunn av en K.

 • Om KRLE og RLE

  Arbeiderpartiets landsmøte har vedtatt en navneendring på faget KRLE (Kristendom, religion, livssyn og etikk) tilbake til RLE, som var navnet fra 2008 og inntil for to år siden. Dette truer verken vår kristne kulturarv eller rokker ved kristendommens plass i faget.

 • Gjennomslag for Vest-Agder Arbeiderparti

  Satsning på Datalagringssentre og Electric City Agder, prioritering av den offentlige fellesskolen fremfor private skoler, en gjennomgang av universitetenes finansiering, forsikring om at veiene i Vest-Agder skal bygges, akuttfunksjonen ved Flekkefjord sykehus. Dette er noen av de sakene Vest-Agder Arbeiderparti fikk gjennomslag for på landsmøtet

 • Arbeid, Arbeid, Arbeid!

  For Arbeiderpartiet er arbeid til alle jobb nummer én. Trygghet for å få jobb og trygghet når man er i jobb, gir trygghet og frihet for det enkelte menneske. - Dette har vært "gjennomgangsmelodien" på Arbeiderpartiets landsmøte, sier Jan Erik Tønnesland fra Songdalen, som har vært delegat på møtet.

 • Alason, du er et forbilde for oss alle

  Det sa partisekretær Kjersti Stenseng i sin oppsummering av debatten om organisasjonen på landsmøtet. – Din beskrivelser av hvordan du ble tatt imot av Arbeiderpartiet, er historier vi gjerne vil høre. Og det ansvaret du selv har tatt gjør det til et forbilde for oss alle i dette arbeidet.

 • Hodeløst av regjeringen i landbrukspolitikken

  Et av de store skillene i norsk politikk går i landbrukspolitikken. Jeg glad at regjeringas ide om å frikoble landbruk fra distriktspolitikk, fra folkehelse, næringsutvikling, eller klima er forkastet. For forslaget er nemlig helt hodeløst, sa Birte Usland til Arbeiderpartiets landsmøte.

 • Hvorfor skal vi finansiere private skoler?

  I sosialdemokratiet har vi et felles prosjekt. Et prosjekt hvor alle må bidra for at vi skal lykkes. Fellesskolen er en del av dette prosjektet. Den skolen hvor vi møtes uavhengig av kristne foreldre eller mammas utdanning, sa Kai Steffen Østensen til Arbeiderpartiets landsmøte

 • Vil ha egen tiltakspakke for Sørlandet

  Mitt navn er Nora og jeg er 17 år. Når jeg er ferdig med min utdannelse skal jeg forhåpentligvis ut i arbeid. Men det er slett ikke sikkert det blir så lett for meg og andre unge, sa Nora Ånonsen Chayed da hun holdt innlegg på Arbeiderpartiets landsmøte. PS: Se egen video av innlegget hennes nederst på siden.

 • Nye arbeidsplasser krever aktiv politikk

  Etablering av Agder som Europeisk senter for miljøvennlig datalagring var hovedsaken til Odd Omland i hans innlegg til Arbeiderpartiets landsmøte fredag ettermiddag. Men også usikkerheten rundt akuttfunksjonen ved Flekkefjord sykehus ble nevnt.

 • Er for akuttkirurgi

  - Jeg er for å videreføre akuttkirurgi og traumemottak ved Flekkefjord sykehus, men Stortinget har ikke startet behandlingen av forslaget enda, sier Odd Omland til Avisen Agder.

 • Vil ha egen levekårspakke

  Vi må slutte å snakke om å bedre levekårene, og starte med konkrete tiltak, sa Randi Øverland og fremmet forslag om en egen levekårspakke i fylkesutvalget.

 • Like lastebilvilkår

  Odd Omland vil ha like like konkurransevilkår for innenlandske og utenlandske aktører i lastebilnæringen, og har fremmet forslag om dette i Stortinget.

 • - En hån mot norske bønder

  Arbeiderpartiets Odd Omland er opprørt over at næringskomiteen heller ikke i dag fikk avgitt innstilling til jordbruksmeldingen, som nå utsettes for tredje gang.

 • Uttalelser fra Representantskapet 18. mars

  Etablering av Electric City Agder, Nye Veier og konsekvensutredning av oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja var noen av sakene som ble behandlet på representantskapsmøtet i Vest-Agder Arbeiderparti 18. mars 2017.

 • Roper Co2-varsku

  Bjørn Åge Nilsen, som er leder i Kvinesdal kjemiske fagforening tilknyttet Eramet, frykter at regjeringen fjerner fritaket for CO2-avgift for Eramet. Dette kan få svært negative konsekvenser for Kvinesdals hjørnesteinsbedrift.

 • Hvor blir det av fiberkabelen?

  Stortinget har bedt Høyre- og Frp-regjeringen utarbeide en strategi som beskriver hvordan myndighetene kan legge til rette for ytterligere etablering av grønne datasentre i Norge. Ingenting skjer!

 • Behold akuttkirurgi ved Flekkefjord sykehus

  Det er viktig for den trygghet befolkningen i regionen skal ha til norsk helsetjeneste at Flekkefjord Sykehus beholder akuttkirurgi.

 • Trenger mer kunnskap om årsaken til dårlige levekår

  Full støtte til Arbeiderpartiets forslag om mer forskning på årsakene til levekårsutfordringene på Sørlandet.

 • Ap har alltid vært for nye veier

  La oss bare slå fast med en gang: Det vil bli bygd ny motorvei mellom Kristiansand og Stavanger uavhengig av hvilken regjering som sitter etter valget.

 • Høyreran

  Høyre forsøker etter beste evne å rane til seg æren for tiltak som kommer på Sørlandet i avisinnlegg nylig. Viljen til det er tydeligvis større enn evnen til å gjennomføre.

 • Kjære Helge Andre Njåstad

  Jeg tillater meg som gruppeleder for Ap i Vest-Agder Fylkesting å stille deg, som leder av kommunalkomiteen på Stortinget, et spørsmål.

 • Guffen retorikk gir guffen politikk.

  I debatten om Listhaugs uttalelser framstiller noen det som om det er skille mellom retorikken hennes og politikken Fremskrittspartiet fører.

 • Ap satser på den videregående skolen

  Arbeiderpartiet ønsket at den videregående skolen i Kvinesdal skulle oppgraderes til en standard som tilfredsstiller dagens krav. De borgerlige partiene i fylkestinget prioriterer skolene lenger øst, og pengene som er bevilget til Kvinesdal er en dråpe i havet.

 • Ap med rekordoppslutning i Vest-Agder

  I en meningsmåling i Vest-Agder oppnår Arbeiderpartiet sin høyeste oppslutning på over 30 år. Med 30,9 prosent er Arbeiderpartiet over 10 prosent større enn Høyre. – Dette er veldig motiverende i inngangen til valgåret, sier leder i Vest-Agder Arbeiderparti, Bjørn Egeli.

 • Ønsker Ett Agder velkommen

  Vest-Agder Arbeiderparti har alltid vært for at Vest-Agder og Aust-Agder bør slå seg sammen, og er glad for at dette nå blir en realitet.

 • Regjeringen mangler handlekraft

  Tallenes tale er klar: det skapes knapt nye arbeidsplasser i privat sektor under denne regjeringen. Etter 3 år kan vi slå fast: Denne regjeringen lykkes ikke med det viktigste: Arbeid til alle.

 • Satser på skole, levekår og nye arbeidsplasser

  Vi har to store utfordringer i Vest-Agder; levekår og ledighet. Derfor er skolen så viktig og derfor er dette vår hovedsatsning, sa Randi Øverland under behandlingen av fylkeskommunens budsjett for 2017.

 • Arbeiderpartiets budsjett - effekten for Sørlandet

  Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett gir stor effekt for Sørlandet. Blant annet vil kommunene i Vest-Agder få 69,5 mill. kroner mer enn med regjeringens forslag. Her har vi listet opp de ulike postene.

 • Ønsker en region med Agder og Rogaland

  Vest-Agder Arbeiderparti ønsker en sterk region sør i Norge, og mener Agder og Rogaland bør utgjøre en slik region.

 • Ja til konsekvensutredning

  Vest-Agder Arbeiderparti sier ja til konsekvensutredning av oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

 • Kari og Odd topper lista

  Nominasjonsmøtet i Vest-Agder Arbeiderparti valgte Kari Henriksen og Odd Omland som listetopper til Stortingsvalget i 2017.

 • Setter foten ned for regjeringens romfartskutt

  Regjeringen foreslår å kutte Norges bidrag til romprogrammer, men får nå tydelig beskjed om å snu fra Stortinget. Odd Omland har kjørt saken for Arbeiderpartiet.

 • Et budsjett for Sørlandet

  Arbeiderpartiets mål om arbeid til alle og trygghet i arbeid, gjenspeiles i vårt alternative budsjett. Vårt budsjett er et budsjett for styrking av næringslivets utviklingsmuligheter, det er klimavennlig og fordeler og omfordeler slik at forskjellene minsker mellom folk.

 • Nominasjonskomiteens endelige forslag

  Kari Henriksen, Odd Omland, Astrid Margrethe Hilde og Kai Steffen Østensen står på de fire første plassene på nominasjonskomiteens endelige forslag til liste for Arbeiderpartiet ved Stortingsvalget i Vest-Agder i 2017.

 • Hva nå Agder?

  Nå har vi forhandlet med Aust-Agder et halvt år om en felles region. Resultatet er at fire av 6 anbefaler forslaget om en Agder-region. Jeg er en av to som ikke kunne anbefale forslaget.

 • Mageplask og løftebrudd fra regjeringen

  Næringslivet stiller opp med 150 millioner til Sørlandslaben, men regjeringen nevner ikke Sørlandslaben med ett ord i forslag til statsbudsjettet. Både Universitetet og næringslivet på Sørlandet er skuffet over regjeringen. - Løftebrudd sier Kari Henriksen.

 • Sterkere innsats mot arbeidsløshet

  Regjeringens skattekutt til de rikeste gir ikke flere arbeidsplasser, men fører til større ulikheter. Dette var et av budskapet i innleggene til Kari Henriksen og Odd Omland i trontaledebatten i Stortinget.

 • Tidlig innsats i skolen er viktig

  Regjeringa vil i kommende statsbudsjett gi 21 millioner kroner ekstra til skolene på Agder. Stortingsrepresentant Odd Omland synes dette er bra, men er spent på helheten i budsjettet.

 • Kari og Odd foreslås på topp

  Stortingsrepresentantene Kari Henriksen og Odd Omland foreslås på topp på Arbeiderpartiets liste ved Stortingsvalget 2017. De to neste på lista er Søgnes ordfører Astrid Hilde og AUFs kandidat Kai Steffen Østensen.

 • Hva Ap på Sørlandet mener i viktige saker

  Fædrelandsvennen mener Arbeiderpartiet er rykende uenige med seg selv i viktige saker for Sørlandet og lurer på hva partiet egentlig mener. Vi benytter gjerne anledningen til å oppklare.

 • Arbeiderpartiet er for fengsel i Mandal

  Mandals ordfører Alf Erik Andersen (FrP) kommer med meget drøye påstander om Arbeiderpartiet knyttet til Hadia Tajiks besøk på Arbeiderpartiets arrangement i Buen 15. august . Ordførerens uttalelse viser en ting: Han tror ikke på at hans egen regjering vil oppfylle Stortingets vedtak om å bygge fengsel i Mandal.

 • Hadia Tajik og Arbeiderpartiets ideologi - 15. august i Mandal

  Arbeiderpartiets ideologi er vårt politiske kompass og i vanskelige spørsmål er det den som hjelper oss med å finne de gode løsningene Arbeiderpartiet er kjent for. Hadia Tajik innleder og reflekterer over vår ideologi på Buen kulturhus i Mandal 15. august kl 18.00. Møtet er åpent for alle.

 • Teater for hele fylket

  Arbeiderpartiet sikret en teaterkoordinator for hele fylket under tirsdagens HKU-møte. Det knappe flertallet gir de svakeste amatørene en hjelpende hånd.

 • Ny anskaffelseslov sikrer de ideelle

  Næringskomiteen avga i dag innstilling til ny anskaffelseslov. Saksordfører Odd Omland (Ap) er svært fornøyd med at en samlet komité slår fast at det skal legges til rette for at ideelle aktører kan bidra med velferdstjenester til offentlig sektor.

 • Interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman

  Det er for tiden mye fokus på bompenger, forlengelse av dagens bompengeordning og ikke minst forberedelse til ny bymiljøavtale. Det er ikke alltid lett å følge med i alle «svingene».

 • Forsvarte fellesskolen

  Under dagens møte i Hovedutvalg for kultur og utdanning vant Arbeiderpartiet frem for at Vest-Agder fremdeles skal styrke den offentlige fellesskolen, og med det gi et negativt høringssvar til private aktører.

 • Foreslår penger til fengsel i Froland

  Regjeringen har tidligere bestemt at det skal bygges fengsel i Mandal og Froland, men foreslår nå kun å bygge i Mandal. Arbeiderpartiet retter nå opp i regjeringens løftebrudd, og foreslår planleggingsmidler til Froland i det reviderte budsjettet.

 • Løftebrudd om fengsel

  Etter at Stortinget vedtok å bygge 300 nye fengselsplasser på Agder, skjedde det ingenting på 2,5 år. Når det endelig skjer noe, kommer de bare med halvparten. Men det bør ikke overraske, sier stortingsrepresentant Kari Henriksen. Det er typisk for denne regjeringen å komme med for lite, for sent!

 • Integrering for fremtiden

  Fylkesutvalget i Vest-Agder fylkeskommune har i dag bevilget 100 000 kroner til integrering av barn og unge gjennom Rosegården teaterhus og Vest-Agder idrettskrets. Bevilgningen er etter forslag fra Arbeiderpartiet.

 • 1. MAI I VEST-AGDER 2016

  1. mai markeres i flere kommuner i Vest-Agder. Her får du oversikt over programmet de ulike stedene. Partisekretær Kjersti Stenseng deltar på frokost i Songdalen for Søgne og Songdalen, og i Kristiansand.

 • Fiberkabel: Full seier for Sørlandet

  På landsmøtet i Arbeiderpartiet i 2015 fikk Vest-Agder Arbeiderparti gjennomslag for at det må legges fiberkabel til Europa og legges til rette for etablering av datasentre på Sørlandet. - Sammen med Krf har vi nå fått gjennomslag i Stortinget for at regjeringen må legge frem en sak om dette, sier Odd Omland til Fædrelandsvennen.

 • Fremtidens region

  Vest-Agder Arbeiderparti er opptatt av et langsiktig perspektiv når vi diskuterer nye regioner. I det perspektivet må vi også se vestover, og ikke bare nøye oss med en eventuell sammenslåing med Aust-Agder, skriver Randi Øverland i dette innlegget.

 • Bevar Luftforsvarets skolesenter på Kjevik

  Vest-Agder Arbeiderparti er motstander av at Forsvarssjefens Fagmilitære Råd (FMR) foreslår å legge ned Luftforsvarets Skolesenter på Kjevik. Vi blir bekymret når vi ser at begrunnelsen for nedleggelse av Kjevik er fattet på feil faktagrunnlag. FMRs forslag om nedleggelse av Kjevik fremstår rett og slett som dårlig håndverk.

 • Årsmøtet 2016

  Lørdag 12. og søndag 13. mars avholder Vest-Agder Arbeiderparti årsmøte på The Bølgen&Moi Hotel Utsikten i Kvinesdal. Her finner du årsmøtepapirene.

 • Står opp for Flekkefjord sykehus

  Høyre og Fremskrittspartiet mener Flekkefjord sykehus skal miste akuttkirurgien. Arbeiderpartiet har lyttet til befolkningen i vestfylket, og går mot dette forslaget i Stortinget, sier stortingsrepresentant Odd Omland.

 • Retorikk eller politikk?

  Fremskrittspartiets retorikk er med jevne mellomrom oppe til debatt. Orda som blir brukt og måten de blir brukt på. Er det bare retorikk?

 • Utålmodig på Sørlandets vegne

  Fædrelandsvennen mener det hadde «kledd meg bedre» å skape praktisk politikk enn å være i opposisjon. Hva som kler meg, vet jeg ikke så mye om, men ja: I en tid med arbeidsløshet savner jeg en regjering å drive lagarbeid med.

 • Fikk fylkeskommunen med på å beholde likestillingsloven

  Arbeiderpartiet fikk flertall i administrasjonsutvalget for å si nei til regjeringens forslag om en felles likestillings- og diskrimineringslov. – Regjeringens forslag svekker for mange punkter i dagens lovverk, slik at den nye loven ikke blir et godt nok redskap for likestilling og diskriminering, hevder Arbeiderpartiets gruppeleder Randi Øverland.

 • "Likestilling i praksis - Like muligheter for kvinner og menn"

  Invitasjon til åpent møte om regjeringens forslag til felles likestilling- og diskrimineringslov: TORSDAG 14. JANUAR kl 18.00 – SENTER FOR LIKESTILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

 • Vil du gjøre en jobb for Arbeiderpartiet

  Vest-Agder Arbeiderparti har årsmøte i mars, og skal i tillegg til å vedta mye god politikk også velge nye tillitsvalgte. Har du lyst til å gjøre en jobb som tillitsvalgt i fylkespartiet? Eller kjenner du noen vi burde spørre?

 • Kai Steffen skrev Fædrelandsvennens mest leste innlegg

  Ingen debattinnlegg på fvn.no har hatt flere lesere enn Kai Steffen Østensens "Applauderte du asylbrannen?" Leserinnlegget hans har oppnådd rundt 90.000 sidevisninger - nesten fire ganger så mange som det nest mest leste innlegget på fvn.no i år.

 • God jul og godt nytt år

  Kjære Arbeiderpartimedlem. 2015 går mot slutten, og vi i Vest-Agder Arbeiderparti vil benytte anledningen til å ønske deg en god jul og et godt nytt år.

 • Asylsøkere er i krise. Ikke Norge.

  Folk har lagt ut på flukt. Norge blir aldri mer hva det en gang var. Det er ikke noe nullpunkt å returnere til, noe det aldri er, selv om enkelte politikere og nettroll forsøker å få oss til å tro det. Men er landet i krise? Asylsøkere er i krise. Kommunene og statlige tjenester er i en ekstraordinær situasjon.

 • Stanser nedleggelse av Lister tingrett

  Jeg registrerer at etter forhandlinger på Stortinget, så endrer Høyre og Fremskrittspartiet sitt standpunkt om å legge ned enkelte tingretter. Nå inntar regjeringen samme standpunkt som Arbeiderpartiet fremmet da regjeringen la fram budsjettet og som vi siden da har jobbet for, sier Kari Henriksen.

 • Arbeiderpartiet foreslår ekstraordinær opptaksprosess.

  Det handler om elever som investerer 2 år av livet sitt for å forberede seg til å ta fagbrev slik at de kan bli ferdig snekker, tømrer, helsearbeider, heismontør, energimontør, elektriker, barne- og omsorgsarbeider, frisør, maler, mekaniker, murer, rørlegger og anleggsmaskinfører, for å nevne noen typer fagarbeidere vi ikke kan klare oss uten.

 • Behold akuttkirurgi ved Flekkefjord sykehus

  Vest-Agder Arbeiderparti er fornøyd med at det er lagt fram en helhetlig Nasjonal helse- og sykehusplan. Men vi er ikke fornøyd med den usikkerhet den skaper for tilbudet ved Flekkefjord sykehus og den utrygghet den skaper for innbyggerne i regionen.

 • MOTTAK AV FLYKTNINGER

  Vest-Agder Arbeiderparti vil ha en human, rettferdig og konsekvent asyl- og flyktningpolitikk. Derfor er vi enige i det forliket som seks partier på stortinget inngikk og de midlertidige lovendringene som Stortinget vedtok 19.11.

 • Sørlandske landemerker på Arbeiderpartiets budsjett

  Stiftelsen Sørlandet, som styrer den stolte skuta vår med de hvite seil, og Stiftelsen Arkivet, er to viktige kulturinstitusjoner på Sørlandet. De bringer Sørlandet ut i verden og tar verden med inn til Sørlandet.

 • Målrettede tiltak mot Sørlandet

  Arbeiderpartiets forslag til alternativt statsbudsjett for 2016 tar inn over seg den vanskelige situasjonen i oljebransjen, og har mange målrettede tiltak rettet mot Sørlandet, sier Odd Omland.

 • Formannskapsmodell og/eller parlamentarisme?

  Hvordan brukes valgresultatene (les innbyggernes tillitsvotum) når det skal velges ordførere, formannskap/fylkesutvalg og representanter til ulike styrer, råd og utvalg i kommunene og fylkeskommunene?

 • DET GÅR IKKE OVER

  Bildet av det døde barnet gjorde krisen forståelig for oss. De fargerike klærne, de små skoene, stranda. Alt uforenlig med død og lidelse. Kontrastene var til å forstå. Treåringen Aylan Kurdi ble med ett alles barn. Hans lidelse ble vår.

 • Søk plass på Sammen-akademiet

  Er du fremtidens leder i LO og Arbeiderpartiet er dette noe for deg! Sammen-Akademiet ønsker søkere blant tillitsvalgte/medlemmer mellom 25 – 35 år som ønsker å være en "Flaggbærer" for fremtidens fagligpolitisk samarbeid mellom LO og Arbeiderpartiet.

 • Må bruke pengene mer fornuftig

  Regjeringens forslag til statsbudsjett bruker mer oljepenger enn noen gang. Med dagens økende arbeidsledighet på Sørlandet må pengene brukes mer fornuftig, sier Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter Kari Henriksen og Odd Omland.

 • Innlegg fra Odd Omland i Trontaledebatten

  Fremfor å ruste fellesskapet mot fremtida, har denne regjeringens størst satsing vært store skattekutt til de aller rikeste. Vi ser en regjering som er lite lydhør for behovene til folk om i landet.

 • Takk for innsatsen!

  Vi har gjort vårt beste valg siden 1983 og er fylkets største parti.

 • Stem inn et godt lag

  Arbeiderpartiet stiller med et godt lag til fylkestinget. Her er en blanding av erfaring og nye, unge og noe eldre. Vi har i dag åtte representanter, men målet er å øke til ti. Her er de som da vil representere Arbeiderpartiet i fylkestinget.

 • Arbeiderpartiet er klima- og miljøpartiet

  Daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn Hege Lønning er selvsagt opptatt av miljø - og hun stemmer Arbeiderpartiet. – Sammenfallende og riktig, sier Lønning.

 • – Borgerlig politikk er ikke Jesu lære

  For prest Theis Salvesen har det aldri vært noen tvil om at Arbeiderpartiet har den politikken som står nærmest hans livssyn som kristen. – For meg er ikke borgerlig politikk Jesus lære, sier presten.

 • Bytt ut de som ikke gjør jobben

  Det er vanlig at det får konsekvenser hvis en ikke gjør jobben en er satt til. Slik har det ikke vært i fylkespolitikken. Her har det heller gått ut over innbyggerne i stedet for politikerne. Dette kan du gjøre noe med hvert fjerde år. Bruk stemmeretten til mandag.

 • Arbeiderpartiet er opptatt av en inkluderende felleskole

  Tidligere leder av Utdanningsforbundet i Vest-Agder og tillitsvalgt for lærere Åse Løvdal stemmer Arbeiderpartiet. – Jeg har alltid hatt sympati med og stemt Arbeiderpartiet, sier hun.

 • – Vi må ta tilbake ordet frihet

  Fagforeningsleder ved Eramet i Kvinesdal, Bjørn Åge Nilsen, stemmer Arbeiderpartiet for å sørge for at arbeidernes rettigheter blir bevart.

 • Arbeiderpartiet garantister for klimasmart og bærekraftig matproduksjon

  Som bonde og lokalpolitiker for Ap anbefaler Birte Usland folk som er opptatt av kortreist, klimasmart og bærekraftig matproduksjon å stemme Arbeiderpartiet.