Vil ha egen levekårspakke

Vi må slutte å snakke om å bedre levekårene, og starte med konkrete tiltak, sa Randi Øverland og fremmet forslag om en egen levekårspakke i fylkesutvalget.

Arbeiderpartiet ønsker en egen levekårspakke

Vest-Agder Arbeiderparti foreslo i fylkesutvalgets møte den 4. april å disponerer ubrukte investeringsmidler på 37,9 mill kroner, som tidligere er overført fra fylkeskommunens driftsbudsjett til investeringer, til en egen levekårspakke. 

- Resultatene fra Ungdata, Folkehelseundersøkelsen og Likestillingsmonitoren fra 2016, viser helt tydelig at befolkningen i ulike kommuner i Vest-Agder fylke trenger egne tiltak for at fylket skal komme opp på landsgjennomsnitt når det gjelder levekår, inkludert likestilling, sier Randi Øverland, Arbeiderpartiets gruppeleder i fylkestinget.

- Vi foreslo derfor i tillegg at administrasjonen skulle komme tilbake med konkrete tiltak når det gjelder tidlig innsats, tilbud om desentraliserte høyere utdanningstilbud, kompetansebygging av instruktører som har lærlinger både i privat og offentlig sektor og forslag til utvidelse av heltidsprosjekt i offentlig sektor. Hvis det er kommuner som har gode forslag og ønsker en samfinansiering vil vi gjerne at tiltakene gjennomøres sammen med disse. 

Forslaget ble nedstemt av Høyre, Frp, Krf, Venstre og Senterpartiet. Kun Arbeiderpartiet og SV stemte for. 

- For det første så sier alle at noe må gjøres for å bedre levekårene. For det andre så har fylkeskommunen en viktig rolle når det gjelder regional utvikling. For det tredje så har Vest-Agder mer overskudd og langt mindre gjeld enn andre fylkeskommuner.  For det fjerde vil det være en fordel å kunne vise til egen satsing når vi skal søke staten om å medfinansiere en levekårssatsing.  Nå ser vi fram til at de borgerlige kommer med sin levekårspakke. Da vil vi jobbe konstruktivt for at noe blir gjort, ikke bare snakket om! Det blir spennende på neste fylkesting, avslutter Randi Øverland.