Vil du gjøre en jobb for Arbeiderpartiet

Vest-Agder Arbeiderparti har årsmøte i mars, og skal i tillegg til å vedta mye god politikk også velge nye tillitsvalgte. Har du lyst til å gjøre en jobb som tillitsvalgt i fylkespartiet? Eller kjenner du noen vi burde spørre?

original_1478641706_3051646

Årsmøtet i Vest-Agder Arbeiderparti avholdes hvert andre år, og består av representanter fra alle våre kommuneparti. Her legger vi føringene for arbeidet fremover gjennom diskusjoner og vedtak om både politikk og organisasjon.

STYRET LEDER ARBEIDET

Mellom årsmøtene ledes Vest-Agder Arbeiderparti av et fylkesstyre. Styret har ansvar for å følge opp de vedtakene som årsmøtet gjør, og skal jobbe for å få gjennomslag for våre politiske saker. Det er et tett samarbeid med våre politikere på fylkestinget og på Stortinget.

Styret har også ansvar for at Arbeiderpartiet har en god partiorganisasjon i hele fylket og at vi gjør gode valg. Det innebærer et ansvar for å legge gode strategier for arbeidet.

VALGKOMITEEN ØNSKER FORSLAG

Styret skal bestå av personer med ulik bakgrunn og erfaring, slik at det sammen representerer hele fylket og hele medlemsmassen.

Det er en egen valgkomite som legger frem forslag til nytt styre, og vi ønsker mange kandidater å velge mellom når vi skal sette sammen vårt forslag. Er dette noe du kan tenke deg? Eller vet du om noen du mener vi burde spør? Da er det bare å ta kontakt med oss for en prat:

Leder i valgkomiteen: Mette Gundersen, mette.gundersen@kristiansand-bystyre.no, tlf: 915 64 057

Fylkessekretær: Audun Øvrebø: audun.ovrebo@arbeiderpartiet.no, tlf: 99 27 63 27

Valgkomiteen består av:

  • Mette Gundersen, Kristiansand, leder
  • Elisabeth Haaversen, LO, nestleder
  • Nils-Harald Rennestraum, Kvinesdal
  • Atle Tveit, Mandal
  • Vibeke Sandåker, Åseral
  • Helge Stapnes, Songdalen
  • AUF i Vest-Agder oppnevner selv en representant

(Du må gjerne ta kontakt med en av disse også.)


Med hilsen valgkomiteen i Vest-Agder Arbeiderparti