Uttalelser fra Representantskapet 18. mars

Etablering av Electric City Agder, Nye Veier og konsekvensutredning av oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja var noen av sakene som ble behandlet på representantskapsmøtet i Vest-Agder Arbeiderparti 18. mars 2017.

Vest-Agder Arbeiderparti behandlet forslaget til program for Arbeiderpartiet på representantskapsmøtet, og fylkespartiet har flere endringsforslag vi vil arbeide for å få gjennomslag i. 

To av sakene har hatt særlig fokus den siste tiden: Nye Veier og konsekvensutredning av oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja

Nye Veier AS
Høyre ønsker å skape usikkerhet om veisatsingen på E39 mot Stavanger hvis Arbeiderpartiet kommer i regjering. Det er et forsøk på "Fake News". Arbeiderpartiet foreslo ny vei allerede i 2013. Men for å være helt klar, foreslår Vest-Agder Arbeiderparti et tillegg i programmet som lyder slik: «De veier som er planlagt, satt i gang eller prioritert i Nye Veier AS skal realiseres.» 

Det blir med andre ord nye veier til Sandnes uavhengig av hvilken regjering som styrer etter valget.

Konsekvensutredning av oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja
Vest-Agder Arbeiderpartiet støtter flertallet i programkomiteens forslag om å konsekvensutrede petroleumsaktivitet i Nordland 6.

Utredningen skal avklare hvilke deler som eventuelt kan åpnes for olje- og gassvirksomhet og hvilke deler som bør unntas. Spørsmålet om eventuell åpning i Nordland 6 skal behandles på et nytt landsmøte i Arbeiderpartiet.

UTTALELSER

Representantskapet vedtok flere uttalelser om politiske saker. Disse kan du laste ned i sin helhet i et eget dokument. Her følger en kort oppsummering av uttalelsene.

ELECTRIC CITY AGDER
For Arbeiderpartiet er arbeid til alle jobb nummer én. Norge skal ha Europas laveste ledighet, og det betyr at det må skapes mange nye jobber. Agder kan bli ledende i verden på datalagring, og Vest-Agder Arbeiderparti vil legge til rette for etablering av Electric City Agder.

REGJERINGEN SVIKTER ARBEIDSLEDIGE PÅ SØRLANDET.
Vest-Agder Arbeiderparti er bekymret for ledigheten i fylket. Regjeringens tiltakspakke har ikke truffet utfordringene i arbeidsmarkedet på Sørlandet.

TRYGGHET FOR GODE HELSETJENESTER DER DU BOR.
Vi vil sikre helsetjenesten god økonomi og skape ro rundt organisering av sykehusene og sørge for at Sykehuset Sørlandet kan investere i nødvendig ombygging og utbedring ved sykehuset i Kristiansand og at Flekkefjord sykehus blir bevart som fullverdig akuttsykehus. 

FELLESSKOLEN ER FUNDAMENTET FOR SAMFUNNET VI HAR
Vi mener det er problematisk at private skoler finansieres med offentlige penger, når det igjen fører til at den offentlige skolen enten får dårligere tilbud eller legges ned. Vest-Agder Arbeiderparti sier derfor nei til statsstøtte til private skoler og vil fryse antall private skoler med statsstøtte per 01.01.2018.

SENKING AV STEMMERETTSALDEREN TIL 16 ÅR
Siden 2011 har det vært gjennomført prøveprosjekt i flere kommuner med 16-års stemmerett. Blant annet har Mandal fra Vest-Agder deltatt to ganger i prosjektet. Vest-Agder Arbeiderparti mener resultatene vi har fått er tydelige og klare - å inkludere 16 åringene i lokalvalg er en styrke for demokratiet vårt!

HØYRE OG FRP ER EN TRUSSEL MOT VELFERDSSAMFUNNET.  
De politiske skillelinjene har sjelden vært tydeligere foran ett stortingsvalg enn de er nå. Arbeidsledigheten er rekordhøy, Høyre og Frp skaper ikke arbeidsplasser, det gis enorme skattekutt til de rikeste og forskjellene mellom folk øker. I tillegg har vi en regjering med Høyre og Frp som sentraliserer, privatiserer og selger Norge. 

FJERN HEMMELIGSTEMPLINGEN AV RIKSREVISJONEN RAPPORT OM BEREDSKAP
Vest Agder Arbeiderparti krever at Riksrevisjonens rapport angående beredskapen i Norge offentliggjøres og at høringen i Stortingets Kontroll- og Konstitusjonskomité føres for åpne dører.