Uroet over sykehusøkonomien

I dag kan vi lese i lokalavisen Agder at Sørlandet sykehus må kutte 150 årsverk. Økonomien ved sykehuset uroer meg. Jeg vil minne om at i vårt budsjett for 2017 ville Sørlandet sykehus ha fått ca. 75 mill. kr ekstra, sier Odd Omland.

Odd Omland

Odd Omland tok opp akuttfunksjonen ved Flekkefjord sykehus og økonomien ved Sørlandet sykehus fra Stortingets talerstol 15. mai. Her er deler av innlegget han holdt:

President.

Da ministeren la fram Nasjonal helse- og sykehusplan, vakte det reaksjoner. Blant annet var reaksjonene spesielt sterke vedrørende de scenarioene som ble lagt fram om en veiledende befolkningsgrense på 60 000–80 000 for å opprettholde akuttfunksjonene, og også dette med at fem–seks sykehus var satt på en liste over sykehus som ville miste sine akuttfunksjoner.

Vi fra Arbeiderpartiets side var tidlig veldig klar over at vi måtte se bort fra disse scenarioene, og Stortinget la da sine føringer for hva akuttfunksjonene skulle inneholde framover gjennom behandlingen av sykehusplanen.

Fra Arbeiderpartiets side har vi hele tiden vært veldig klare på at det var ministerens ansvar å følge opp. Den 24. april ble flagget heist i Flekkefjord da ministeren tok dette ansvaret etter en klanderverdig lokal prosess, men med et utrolig lokalt engasjement. Der vil jeg gjerne takke ministeren for at han tok det ansvaret, og at han nå er klar på at akuttfunksjonene i Flekkefjord skal videreføres som i dag gjennom den nye utviklingsplanen som går fram til 2035, og det gir den forventede ro og trygghet.

Det som allikevel uroer meg, og som jeg må få lov til å påpeke i denne saken, er hvordan vi skal bidra til å videreutvikle våre sykehus,  også Flekkefjord. Da kommer man ikke utenom økonomi.

Det er sånn at helseministeren lovte 12 milliarder kroner før valget. Det mangler 3 milliarder kroner på å følge opp det løftet. I tillegg ble det med årets budsjett en betydelig forverring gjennom budsjettforliket hvor det ble kuttet ekstra en halv milliard i effektivisering.

I dag kan vi lese i lokalavisen Agder at Sørlandet sykehus må kutte 150 årsverk i sin nye utviklingsplan som de nå skal lage etter at akuttfunksjonen er avklart. Det bekymrer. Jeg vil minne om at i vårt budsjett for 2017 ville Sørlandet sykehus ha fått ca. 75 mill. kr ekstra i budsjett. Jeg synes det er viktig å prioritere våre sykehus framover framfor privatisering og skattekutt.

(Innlegget er noe forkortet i denne versjonen)