Trenger mer kunnskap om årsaken til dårlige levekår

Full støtte til Arbeiderpartiets forslag om mer forskning på årsakene til levekårsutfordringene på Sørlandet.

Anne Bystadhagen

Fylkestinget i Vest-Agder behandlet handlingsprogrammet for Regionplan 2020. Vest-Agder Arbeiderparti fikk gjennomslag for tilleggsforslag om mer forskning på årsakene til levekårsutfordringene, satsning på arbeid og desentraliserte kompetansegivende tiltak for voksne. 

Det var mange gode innlegg i saken, og innlegget fra Anne Bystadhagen får stå som eksempel på disse:

Vi reparerer for 200 millioner i Agder årlig. Det ser ikke ut som om disse summene alltid er vel anvendte! 

Det vi vet er at elevene i videregående skole kommer inn med karakterer under snittet og de løftes opp til middels i løpet av videregående!  

Vi strever med å gi en læreplass til alle som trenger det, vi gir unge et håp om en utdanning gjennom skoleplass for deretter å svikte dem når de har gjort ferdig den teoretiske delen av utdanninga. 

Slik kan vi ikke ha det lengre, vi må spisse våre vedtak og vi må løfte de som trenger det mest. 

Vi er for dårlige på levekår og vi er for dårlig på likestilling. Da må vi gjøre noe med det!  Vi vet at for Vest-Agders del står det dårligere og dårligere til jo lengre vest vi kommer, men også for Kristiansands del er det forbedringspotensial i forhold til sammenlignbare byer. 

Høyres representant sa det så fint her på talerstolen: Vi må bli mer konkrete. Hvor konkrete kan vi være ? Hvor enige kan vi bli ? 

Kan vi gjennom denne planen bli enige om følgende, (så er vi et stykke på vei): 

  • At grunnskoleelever bør gå på skole hver dag! 
  • At tidlig innsats starter i barnehagen! 
  • At barnehage er viktig for hvordan skolestarten blir! 
  • At foreldre forstår viktigheten av å følge opp sine barn i utdanningsspørsmål!
  • At den offentlige skolen er en viktig samfunnsaktør!  
  • At alle som trenger det skal ha en læreplass! 
  • At vi  imøteser forskning  og resultatene av denne slik at de riktige tiltakene kan settes inn! 

Holdninger til likestilling skjer ikke på fylkeskommunalt nivå, men hjemme i stuene. Barn har sine foreldre som sine viktigste rollemodeller og  den sosiale arven har derfor stor innvirkning på hvordan barn lever sine voksne liv. Og at det lever gode liv.

Det gode liv på Sørlandet er muligheten for å jobbe slik at en kan ta vare på seg selv og de en skal forsørge. 

Det gode liv er kort vei til arbeidsplassen fordi infrastrukturen er så god i hele fylket. At kollektivtilbudet er så godt at du ofte benytter dette, og at det finnes gang- og sykkelstien på vei til jobb. Dette er god klimapolitikk g det er godt for folkehelsa. 

Det gode liv er at barnehageplasser opprettes etter behov og skolen gir et heldagstilbud til alle elever hver dag. Og at skolene våre er velutstyrte og fremtidsretta. 

Det gode livet leves fordi elever i videregående skole kan bo hjemme å likevel kan få utdanne seg slik at de blir i stand til å få en jobb på Sørlandet (eller hvor de måtte ønske å bosette seg. ) 

Det gode liv er at det å starte egen virksomhet på Sørlandet blir mottatt med stor interesse, informasjon og veiledning om hvordan en går frem. 

Det gode livet er at kysten med sine strender og fjellet med sine opparbeidede turløyper er tilrettelagt for allmennheten! 

Det gode livet leves på Sørlandet fordi mennesker med forskjellige kulturer, religioner og seksuelle referanser samarbeider og er representert både i politikk og samfunnsliv for øvrig. 

Og til sist..... 
Det er godt å bli gammel på Sørlandet fordi kommunene har et godt tilbud som kan tilpasses den enkelte med hensyn til å bo hjemme, på sykehjem eller i tilrettelagt omsorgsbolig!