Tidlig innsats i skolen er viktig

Regjeringa vil i kommende statsbudsjett gi 21 millioner kroner ekstra til skolene på Agder. Stortingsrepresentant Odd Omland synes dette er bra, men er spent på helheten i budsjettet.

original_1478641180_036817

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Vest-Agder, Odd Omland, synes det er bra at regjeringa kommer med disse pengene, men han er spent på størrelsen på de totale overføringene til kommunene i det kommende statsbudsjettet.

– Tidlig innsats er kjempeviktig for å gi alle barn mulighet til å mestre et langt skoleløp. Dette har også vært et prioritert område for oss lenge. Vi har jobbet med å øke antall lærere og å innføre en lese-, skrive- og regnegaranti.

– Jeg synes det er bra at regjeringa gir mer penger til tidlig innsats, men det blir spennende å se budsjettet i sin helhet. Arbeiderpartiet vil gi betydelig mer til kommunene enn regjeringen, noe som også betyr mer penger til skolene, sier Omland.