Teater for hele fylket

Arbeiderpartiet sikret en teaterkoordinator for hele fylket under tirsdagens HKU-møte. Det knappe flertallet gir de svakeste amatørene en hjelpende hånd.

original_1478641197_610052

I fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning (HKU) tirsdag 31. mai, fikk Arbeiderpartiet flertall for å beholde en 40% stilling til fylkeskoordinator i Rosegården Teaterhus. Fylkeskoordinatoren er nettverksbyggeren i Vest-Agder og har sammen med Rosegården Teaterhus vært med å etablere et kompetansesenter for sceneamatører i Vest Agder.

Fylkeskontakten har som oppgave å stimulere til teateraktivitet. Gjennom samarbeid med UIA og fakultet for kunstfag skapes muligheter for at også distriktene kan etablere et pulserende kulturliv innen scenekunst.

Arbeiderpartiet er opptatt av at flest mulig får oppleve teater og et variert kulturliv der de bor.

Rosegården Teaterhus har gjennom sine tjue år vært en viktig bidragsyter i å gi unge mennesker et møte med det teatralske kulturlivet på Sørlandet. Bygningsmassen til teaterhuset, tidligere margarin og tobakksfabrikk, eies av Kristiansand kommune. Bygget inneholder en rekke muligheter til å utfolde seg i scenekunstens mange varianter. I tillegg har de kostyme- og rekvisittlager.

Arbeiderpartiet tror at en fylkeskontakt med et klart mandat vil stimulere frivilligheten til å delta, fremfor å bygge ned et viktig holdepunkt for de aktørene som har behov for støtte og veiledning. Vi mener at gode rammebetingelser gir muligheter for grobunn til kreativitet og amatørvirksomhet.

Å legge ned en fylkeskoordinator for amatører vil gi vanskeligere forhold. Samordning og ”limet” som trengs for amatørene er fylkeskoordinatoren viktigste oppgave. Koordinatoren er derfor en svært viktig brikke i et sammensatt og komplekst kulturbilde.

Vi i Arbeiderpartiet er glad for at flertallet, sammen med en Høyre-representant og en Frp-representant, sikret grasrota fortsatt tilgang til kompetanse og støtte.

Vi vil også gratulere Gamle Kristiansand Teater som samme dag ansatte Kjetil Nordhus som daglig leder. Nettopp for å styrke kulturlivet i regionen. Hurra for Kjetil og for kulturlivet!

-----

Karin Hodne, Kai Steffen Østensen, Fredrik Jensen og Reidunn G. Scherpf, kulturfraksjonen til Vest Agder Arbeiderparti i fylkestinget