Takk for innsatsen!

Vi har gjort vårt beste valg siden 1983 og er fylkets største parti.

original_1478641217_5857882

Selv om vi er valgets vinner, er likevel den borgerlige siden større. Men vi øker med to mandater og kommer inn med 10 gode representanter i fylkestinget. Vi skal marker oss sterkt i opposisjon, ikke minst i forhold til å garantere lærlinger en opplæring frem til fagbrev. Vi ser frem til å jobbe hardt for å utvikle hele fylket som en sterk region i Norge.

Her er vi ti som nå skal representerer Arbeiderpartiet i fylkestinget i kommende periode:

1. Randi Øverland, Kristiansand, 62 år

2. Nils Harald Rennestraum, Kvinesdal, 56 år 

3. Anne A. Bystadhagen, Flekkefjord, 52 år

4. Even Tonstad Sagbrukene,  Mandal, 37 år

5. Karin Hodne, Vennesla, 49 år

6. Kai Steffen Østensen, Farsund, 20 år (AUF-kandidat)

7. Janne Karin Nesheim, Farsund/Kristiansand, 25 år (AUF-kandidat)

8. Helge Stapnes, Songdalen, 52 år

9. Line Strisland, Audnedal, 48 år

10. Fredrik Jensen, Kristiansand, 25 år

11. Reidunn Gøthesen Scherpf, Søgne, 56 år

(Line Strisland er bosatt i utlandet og vil ha permisjon i de to første årene. Reidunn Gøthesen Scherpf blir fast representant, og Theis Salvesen fra Kristiansand blir 1. vara)

Hjertelig hilsen

Randi Øverland