Sterkere innsats mot arbeidsløshet

Regjeringens skattekutt til de rikeste gir ikke flere arbeidsplasser, men fører til større ulikheter. Dette var et av budskapet i innleggene til Kari Henriksen og Odd Omland i trontaledebatten i Stortinget.

original_1478641211_1754184

Både Kari Henriksen og Odd Omland tok opp regjeringens sviktende innsats overfor den høye ledigheten. – Jeg har venner og familiemedlemmer som nærmer seg to-års grensa for ledighet. Situasjonen er ikke akutt. Den er langvarig og ikke løst, slo Henriksen fast.

Odd Omland sitter i næringskomiteen på Stortinget og pekte på at på tross av at andelen av befolkningen som er sysselsatt er den laveste på 20 år, har næringskomiteen fått få saker til behandling av regjeringen. – Regjeringens viktigste prosjekt, nemlig skattekutt på 20 milliarder i hovedsak til de aller rikeste, virker ikke. Bortsett fra å skape større forskjeller sa Omland.

Henriksen og Omland pekte på at Arbeiderpartiet vil vektlegge fellesskap og ha et samfunn med små forskjeller som gir mulighet for alle. – Arbeiderpartiet vil møte utfordringene med løsninger som virker, tiltakspakker som treffer presist, garantiordninger og lønnstilskudd, sa Kari Henriksen, og Odd Omland trakk frem at Arbeiderpartiet de siste tre årene har foreslått å bevilge 865 millioner kroner med til de Regionale utviklingsmidlene. - For Agder vil dette utgjøre ca 40 millioner kroner, noe som blant annet ville kommet klynger som NODE-nettverket til gode, sa han.

Omland trakk også frem Regjeringens forslag om å privatisere Statkraft. I fornybarfylkene i Agder hvor Statkraft er den største aktøren, er dette en dårlig idé. - I Norge har det vært en suksesshistorie at vi eier vann, skog og fisk sammen. Det har gitt oss viktige arbeidsplasser og store verdier som har bygget opp det velferdssamfunnet vi kjenner. Slik vil vi at det skal fortsette å være. Derfor vil Arbeiderpartiet sette en stopper for Høyre og Fremskrittspartiets forslag om salg av Norge, avsluttet Omland sitt innlegg.

Begge innleggene kan lastes ned under.