Står opp for Flekkefjord sykehus

Høyre og Fremskrittspartiet mener Flekkefjord sykehus skal miste akuttkirurgien. Arbeiderpartiet har lyttet til befolkningen i vestfylket, og går mot dette forslaget i Stortinget, sier stortingsrepresentant Odd Omland.

original_1478641233_2335515

Det har vært jobbet mye og godt etter at helseminister Bent Høie (H) foreslo at Flekkefjord sykehus skulle miste akuttkirurgien, da han la frem regjeringens forslag til ny nasjonal helse- og sykehusplan i november, forteller Odd Omland.

Arbeiderpartiets helsefraksjonen på Stortinget har drevet omfattende møte- og reisevirksomhet, for både å hente faglige innspill og på best mulig måte å forankre partiets standpunkt i partiet. Alle fylkespartier er invitert til Stortinget, og alle sykehus som er nevnt i planens scenarier er besøkt. - Fraksjonen var på besøk i Flekkefjord, og har hatt møte med aksjonsgruppa. I tillegg var vi en delegasjon inne hos fraksjonen i starten av februar, så de har fått mange innspill, sier Omland.  

Hva mener Arbeiderpartiet bør skje med lokalsykehusene?

- Lokalsykehusene har alltid stått sterkt i Arbeiderpartiet, og etter vedtak som stortingsgruppa nå har gjort, står de sterkere enn noen gang.  Lokalsykehusene skal styrkes, utvikles videre og fortsette å være den viktigste garantisten for at vi har likeverdige helsetjenester over hele landet. Lokalsykehusene er en helt avgjørende del av vår felles helsetjeneste, sier Omland.

Han forteller videre at Arbeiderpartiet mener at akuttsykehusene skal tilføres flere oppgaver fordi det er viktig for pasientene og kan avlaste større sykehus og korte ned ventetid. - Arbeiderpartiet vil være tydelige i Stortinget sin bestilling til foretakene om at dette er nødvendig for å sikre en likeverdig helsetjeneste over hele landet, forteller Odd Omland.

Regjeringen påstår at sykehus må minst ha 60 000 i befolkningsgrunnlag for å kunne ha akuttkirurgi. Hva mener Arbeiderpartiet om det?

- Det er vi helt uenig i. Regjeringen og helseministeren har bygget sykehusplanen sin på et premiss om at befolkningsgrunnlag alene skal styre tilpasning og dimensjonering av akuttberedskapen i Norge. Dette avviser Arbeiderpartiet. Andre forhold som reiseavstand, topografi, værforhold og spredt bosetning spiller en så stor rolle at en slik avgrensing, mange steder vil være umulig. Forslaget fra regjeringen bærer preg av «skrivebordspolitikk». Norge er ikke A4, og de som er ansvarlige for helsepolitikken må se og lytte til hele landet. Flere hensyn enn tall og statistikk må tas med, konkluderer Odd Omland.