Stanser nedleggelse av Lister tingrett

Jeg registrerer at etter forhandlinger på Stortinget, så endrer Høyre og Fremskrittspartiet sitt standpunkt om å legge ned enkelte tingretter. Nå inntar regjeringen samme standpunkt som Arbeiderpartiet fremmet da regjeringen la fram budsjettet og som vi siden da har jobbet for, sier Kari Henriksen.

original_1478641704_6095867

Regjeringen foreslo i sitt budsjettforslag å legge ned flere tingretter, men etter forhandlinger i Stortinget har nå Høyre og Fremskrittspartiet endret sitt standpunkt. - Vi er glade for at tingretten( e ) berges, og vårt standpunkt er at dersom noen skal slås sammen nå må det være ut i fra et lokalt ønske, sier Henriksen, som er medlem av justiskomiteen på Stortinget. 

Hun mener prosessen har vært dårlig og mangelfull, og skapt betydelig uro i tingrettene. Prosessen må gjøres bedre og de ansatte må involveres påpeker hun.

- Jeg registrerer at justisministeren ikke er i takt med sine egne medlemmer i justiskomiteen, og forventer at justisministeren tar lærdom dette, sier hun.

Kari Henriksen sier hun nå regner med at flertallet fremmer forslag til vedtak og at Arbeiderpartiet vil vurdere det forslaget som fremmes. - Men uansett vil vi fremme et eget forslag om å stanse prosessen og be om at det blir gjort grundigere utredninger som legges frem for Stortinget, avslutter hun.