Sørlandske landemerker på Arbeiderpartiets budsjett

Stiftelsen Sørlandet, som styrer den stolte skuta vår med de hvite seil, og Stiftelsen Arkivet, er to viktige kulturinstitusjoner på Sørlandet. De bringer Sørlandet ut i verden og tar verden med inn til Sørlandet.

original_1478641181_1672533

Av Kari Henriksen, Arbeiderpartiet

Skuta, den minste av Norges tre seilskuter, har høyeste vernegrad, og er den mest autentiske skuta vi har. Arbeiderpartiet vil ta vare på denne delen av vår kulturhistorie og bidra til at skuta kan være det sentrale symbolet på Norges og Sørlandets stolte sjøhistorie. Derfor bevilget vi i årets budsjett 20 millioner til driften av seilskuta. 

Stiftelsen Arkivet verner om vår krigshistorie. Ikke for at vi skal fortapes i vonde minner og hevn, men for at vi skal lære, omdanne gammel kunnskap til det som skjer i vår tid og hedre de som vernet om fred og menneskeverd da Norge var angrepet. Arbeiderpartiet foreslo i Stortinget i høst, at våre nasjonale freds- og menneskeretts sentra skal få større forutsigbarhet og klarere oppgaver. Det fikk Stortingets enstemmige tilslutning. Arkivet har nå også tatt fatt på oppgaven om å formidle og samle kunnskap om og fra krigsseilerne. Til dette arbeidet har Arbeiderpartiet bevilget 1,5 millioner kroner.