Songdalen som modell for hele Norge

Vellykket heltidsprosjekt

Faksimile fra Søgne og Songdalen Budstikke om Arild Grandes besøk hos Songdalen kommune og varaordfører Jan Erik Tønnesland. Her sammen med prosjektleder for heltidssatsningen, Janne Slotte

Faksimile fra Søgne og Songdalen Budstikke om Arild Grandes besøk hos Songdalen kommune og varaordfører Jan Erik Tønnesland. Her sammen med prosjektleder for heltidssatsningen, Janne Slotte

Mandag 29. januar var Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Arild Grande i Songdalen. Han sitter i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, og leder Arbeiderpartiets nyopprettede utvalg som skal utvikle partiets arbeidslivspolitikk.  I Songdalen møtte han vår varaordfører Jan Erik Tønnesland og prosjektleder for Heltidsprosjektet i kommunen, Janne Slotte. 

Songdalen kommune vedtok i 2009 å arbeide mot reduksjonen av deltidsstillinger i kommunen, da hovedsakelig innen helse- og omsorgssektoren. I 2016 ble prosjektet utvidet til å gjelde hele kommunen. I dag er den gjennomsnittlige stillingsprosenten 86 prosent blant samtlige ansatte i Songdalen kommune. 65 prosent av de ansatte jobber heltid. 

- I Arbeiderpartiet har vi i etterkant av valget i fjor høst satt ned et arbeidslivsutvalg. Målet med utvalget er å skape et bedre arbeidsliv med flere heltidsansatte og mindre løsarbeid og sykefravær. Vi har sett på hvilke kommuner i Norge som er gode på dette feltet og da peker Songdalen seg ut. Her engasjerer både kommunen, politikerne og de ansatte seg i å få flere inn i heltidsarbeid, sier Grande til Søgne og Songdalen Budstikke.

Han mener at mye av årsaken til at Songdalen har lyktes med heltidsprosjektet er grunnet deres vellykkede trepartssamarbeid, som innebærer at de folkevalgte kontinuerlig arbeider sammen med administrasjonen og de ansatte i kommunen, og forteller at han ønsker å videreføre prosjektet til alle Norges kommuner.