Slik reddet Ap arbeidsplasser på Lista

I årene med finanskrise i 2009-2010, var situasjonen alvorlig både ved aluminiumsverket Alcoa og bildelfabrikken CT Farsund Kari Henriksen var i tett kontakt med ledelsen, tillitsvalgte og politisk ledelse i departementet for å finne løsninger. Dette førte til at Garantiordningen med 10 milliarder kroner kom på plass, og at driften og arbeidsplassene ble sikret.

Arbeiderpartiet bidro til å redde aluminiumsfabrikken og bildelfabrikken på Lista under finanskrisen i 2009. På bildet stortingsrepresentantene Kari Henriksen og Odd Omland.

Stortingsrepresentantene Kari Henriksen og Odd Omland svarer her på angrepet fra Høyres Ingunn Foss om Arbeiderpartiets bidra til å redde Alcoa og bildelefabrikken CT Farsund under finanskrisen i 2009 - 2010.

Vi registrer at Ingunn Foss bruker stortingets talestol til å kritisere Arbeiderpartiet for et leserinnlegg i Fædrelandsvennen, der vi fremhever viktigheten av å ha arbeid til alle som overordnet politisk mål. Under denne regjeringen trenger landsdelen igjen et løft for arbeidsplasser og tiltak for å få ned ledigheten. Kanskje Ingunn Foss heller skulle brukt sitt engasjement til å løse de utfordringene enn å bruke tid på å kritisere.

Under finanskrisen hadde Arbeiderpartiet ett løfte: Norge skulle ha Europas laveste ledighet. Prosessen rundt bildelfabrikken CT Farsund og aluminiumsfabrikken Alcoa, bidro til at ikke arbeidsplasser i Listerregionen gikk tapt.

Men hennes utspill i Stortinget føyer seg inn i rekken av Høyre- Fremskrittspartiregjeringen representanter som er mer opptatt av å snakke om det som skjedde for 12-4 år siden enn å ta ansvar for at 2489 arbeidsføre i fylket står uten jobb i dag. (mai tall).

Gjennom hele finanskrisen rundt 2009-2010, var Arbeiderpartiet på besøk på begge bedriftene og hadde møter med ledelse og tillitsvalgte. Det var krise begge steder, mest prekært på Bildelfabrikken. Kari Henriksen var i tett kontakt med ledelsen, tillitsvalgte og politisk ledelse i departementet ved statssekretær Rikke Lind for å finne løsninger. Det ble organisert møter i departement og på Stortinget, der tillitsvalgte og ledelse deltok.  

Tillitsvalgte var fortvilet, og leveransene til Europa var på et lavt nivå. Bildelfabrikken stod for rundt 10 % av omsetningen på aluminiumsverket, en nedleggelse av den kunne fått negative konsekvenser for antall ansatte og økonomien ved aluminiums fabrikken.

Garantiordningen med 10 milliarder kroner kom på plass. Daværende direktør Roger Cockroft jobbet iherdig, sammen med LO for å finne tiltak som kunne være treffsikre for bildelfabrikkens behov.  Han gav uttrykk for at uten tryggheten om at offentlige støtteordninger fantes og garantiordningen kom på plass, ville det ikke vært mulig å drive videre og bedriften vill vært nedlagt. Rundt 170 ville vært uten arbeid og stillinger på aluminiumsfabrikken ville vært svært utsatt. Det var det viktig for oss lokalt å forhindre, og med Arbeiderpartiets løfte om Europas laveste ledighet ville vi finne løsninger sammen med markedet. Trepartssamarbeidet mellom ledelsen, Lo og staten, vissheten om at de offentlige støtteordningene (Permisjonsregelverket, Distriktenes utbyggingsfond og GIEK, bl a) gav trygghet for investeringer og bidro i sum til at nye investorer våget å investere i en krisetid. Støtten fra tillitsvalgte, lokale og nasjonale politikere var avgjørende for videre drift etter konkursen.

Kari Henriksen og Odd Omland