Ap satser på den videregående skolen

Arbeiderpartiet ønsket at den videregående skolen i Kvinesdal skulle oppgraderes til en standard som tilfredsstiller dagens krav. De borgerlige partiene i fylkestinget prioriterer skolene lenger øst, og pengene som er bevilget til Kvinesdal er en dråpe i havet.

2-nils-harald-rennestraum-w
Avisen Agder har fredag 16. desember en artikkel om at Flekkefjord Videregående skole/studiested Kvinesdal blir rustet opp. I artikkelen går det fram at bl.a. representantene fra Arbeiderpartiet stemte i mot forslaget som ble vedtatt. Det er helt rett , men det går ikke fram av artikkelen hva Arbeiderpartiet i samme sak stemte for: «Det legges frem en plan for rehabilitering for Flekkefjord vgs, avdeling Kvinesdal innen våren 2017, med realisering innen skoleårets begynnelse 2019/2020.»   


Vårt forslag ble satt opp i mot det som Agder refererer til og som ble vedtatt mot våre stemmer: 19 mill. til ombygging i både Flekkefjord og Kvinesdal de neste 13 årene til 2030. Dette mener Arbeiderpartiet er alt for lite. I følge Norconsult sin tilstandsrapport så anbefales det en oppgradering på nærmere 200 mill bare i Kvinesdal for å få en akseptabel standard. 

Arbeiderpartiet ønsker derfor at skolen skal rehabiliteres slik at elever og lærere på studiested Kvinesdal får et skolebygg som tilfredsstiller dagens krav til undervisning og arbeidsmiljø.   

Flertallet med Høyre, Kristelig folkeparti, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Venstre ønsket noe annet og velger å prioritere oppgradering og nybygg lenger øst i fylket.
* Farsund/Lyngdal prioriteres med 360 mill. innen 2020.
* Søgne prioriteres med 135 mill. til oppgradering innen 2020. 

Arbeiderpartiet la derfor i vårt alternative budsjett inn 162 mill. til oppgradering i Flekkefjord/Kvinesdal innen 2020. Det er grunnen til at Arbeiderpartiet stemte i mot fellesforslaget fra de borgerlige partiene om kun å investere 19 mill. i Flekkefjord/Kvinesdal de neste 13 årene. 

I denne saken er jeg spesielt skuffet over at noen fylkestingsrepresentanter fra Lister (Krf, Sp, Frp, H) kan forsvare at skolen og skoletilbudet lengst vest i fylket blir nedprioritert på denne måten.   

Nils Harald Rennestraum
Fylkestingsrepresentant Ap.