Søk plass på Sammen-akademiet

Er du fremtidens leder i LO og Arbeiderpartiet er dette noe for deg! Sammen-Akademiet ønsker søkere blant tillitsvalgte/medlemmer mellom 25 – 35 år som ønsker å være en "Flaggbærer" for fremtidens fagligpolitisk samarbeid mellom LO og Arbeiderpartiet.

original_1478641708_768639

Nå har Arbeiderpartiet lagt det beste kommune- og fylkestingsvalg på 28 år, bak oss. Et valg som gjorde at Arbeiderpartiet er det største partiet i 18 av 19 fylker. Et valgresultat som kom gjennom et stort engasjement av medlemmer og tillitsvalgte i partiet og ikke minst i fagbevegelsen.

Nå skal vi starter arbeidet med å legge grunnlaget for regjeringsskifte i 2017. For å få til dette, skal vi videreføre og styrke det fagligpolitiske samarbeidet mellom LO og Arbeiderpartiet. Et samarbeid og en kraft som har vart i over 100 år og som har vunnet valg og endret Norge.

En felles arbeiderbevegelse trenger nye ambassadører for å videreutvikle dette samarbeidet. Derfor skal samarbeidskomiteen mellom LO og Arbeiderpartiet starte et nytt semester i Sammen-Akademiet.

Opplæringen vil gi deg en unik mulighet til å etablere nettverk bland tillitsvalgte fra andre fylker, partikontor, LOs distriktskontor og med våre sentrale tillitsvalgte.

Du lærer mer om hvordan samfunnsmekanismene er innenfor og uten for våre landegrenser, samt hvordan lede og får mulighet til å få utforske hvordan du kan bli en god leder med involvering og medvirkning i fokus. Du får kjennskap til dette gjennom kontakt med faglige, politiske og forskningsbaserte miljøer.

Den norske modellen, bedriftsdemokrati, involvering, organisasjonsutvikling og maktutøvelse vil være temaer som inngår i opplæringen. I tillegg er det selvsagt massevis av politiske diskusjoner og politikkutvikling og praktisk medietrening.

Ved å delta på kurset bidrar du også til fornying, mangfold og utvikling av LO og Arbeiderpartiet.

Utdanningen går over tre samlinger.

Samling 1: Oslo 3.- 4. desember 2015

Samling 2: Trondheim 27. – 28. januar 2016

Samling 3: Fredrikstad 30. – 31. mars 2016


Søknadsfrist 6. november 2015

Søk om plass ved å klikke på denne lenken