Setter foten ned for regjeringens romfartskutt

Regjeringen foreslår å kutte Norges bidrag til romprogrammer, men får nå tydelig beskjed om å snu fra Stortinget. Odd Omland har kjørt saken for Arbeiderpartiet.

odd-lm-web

I forslaget til statsbudsjett la regjeringen opp til å kutte i Norges bidrag til den Europeiske romorganisasjonens frivillige programmer med 70-75 prosent fra 2018. 

 – Konsekvensen, hvis denne politikken gjennomføres, er at norsk romvirksomhet trolig vil avvikles over tid, uttalte Eline Oftedal, leder i Norsk Industriforum for Romvirksomhet (NIFRO). 

Allerede 1.-2. desember skal Norge forplikte seg til nye bidrag til ESA, og regjeringen har ikke gitt signaler om at de vil snu. Et flertall bestående av medlemmene fra Ap, KrF, Sp, V og SV ber regjeringen om å opprettholde Norges bidrag på dagens nivå. Arbeiderpartiet fremmet før sommeren representantforslaget om en ny norsk romstrategi, sammen med SV, og har vært pådriver for å stoppe regjeringens kutt i behandlingen av denne. 

– Romindustrien er viktig for Norge og en næring med stort vekstpotensial. Satellitter overvåker og sørger for kommunikasjon i våre store land- og havarealer, og næringen bidrar med viktige høyteknologiske arbeidsplasser og FoU som kan benyttes også i andre næringer, sier Odd Omland fra Arbeiderpartiet.