Påstand om bløff er selv en bløff

Høyres Ingunn Foss har satt seg fore å sette Arbeiderpartiets arbeid under finanskrisen for åtte år siden i et tvilsomt lys. Kanskje for å få fokus bort fra Høyres egen næringspolitikk.

Kari Henriksen og Odd Omland

Det er en tøff oppgave hun har tatt på seg, all den tid vi klarte å holde Europas laveste arbeidsledighet i en tid da finanskrisen førte til skyhøye tall i landene rundt oss. Metoden hun bruker er å fremstå som bekymret for at vi får en valgkamp med bløff. Men det bekymrer henne ikke at hun selv bruker metoden for å fremme egen sak. 

Det er i Avisen Agder hun hevder at  Arbeiderpartiet bløffer om arbeidet vi gjorde under finanskrisen for å redde arbeidsplasser på Lista. I tillegg mener hun i følge avisen at dette føyer seg inn i en rekke av tilfeller av bløff fra Arbeiderpartiet. For å underbygge påstanden trekker hun frem to eksempler:

Innlegg på facebook: Det første eksempelet er et innlegg på Vest-Agder Arbeiderpartis facebookside som ble lagt ut av partikontoret i forbindelse med at vi uttrykte vår glede over at Høyres helseminister endelig hadde grepet inn og sørget for at akuttfunksjonen ved Flekkefjord sykehus ble reddet. En sak vi har kjempet for lenge, og hvor helseministeren hadde vært påfallende taus. På grunn av en tabbe da saken ble lagt ut, så det ut som om vi hadde byttet ut bildet i NRK Sørlandets sak, med vårt eget. Vi har forklart hva som hendte og beklaget til NRK, som har lagt saken død. Men det har tydeligvis ikke Ingunn Foss gjort. Er dette noe hun kommer til å bruke ofte under valgkampen, og synes hun det bygger opp om en ryddig valgkamp?

Landbruksoppgjøret: Det andre eksempelet hun mener underbygger sin påstand om oss som et uetterrettelig parti, er fra vårens landbruksoppgjør. Hun påstår at Arbeiderpartiet sier vi støttet mer penger til jordbruket enn det vi egentlig gjorde, og at vi dermed bløffer. Det er fristende å be henne stille spørsmål til landbrukets organisasjoner om hva de mener, men skal nøye oss med å opplyse Ingunn Foss og leserne at Høyres forslag var på 410 millioner, mens vårt forslag (sammen med Sp, Krf og SV) var på 790 millioner. 

Disse to sakene mener hun altså beviser at vi bløffer om vårt bidrag til å redde arbeidsplasser på Lista.

Vår politikk reddet arbeidsplassene: Finanskrisen rammet hele Europa, ledigheten steg kraftig i de fleste europeiske land og eksportindustrien slet med å få avsetning på varene sine. Det førte til at bildelfabrikken gikk konkurs, som Ingunn Foss så riktig påpeker. Etter konkursen arbeidet ledelse og tillitsvalgte iherdig for å redde arbeidsplasser og produksjon. I denne prosessen har Arbeiderpartiet, LO Agder sammen med tillitsvalgte og ledelse ved både Alcoa og bildelfabrikken møter for å få kjennskap til hva som er situasjonen og hva staten kan bidra med. Regjeringen holdt på med å utarbeide statlige ordninger for å sikre at eksportbedrifter kan fortsette sin produksjon. For oss lokalt var det viktig at ordningene som skulle utformes slik at de traff utfordringene på Sørlandet, derfor var det viktig at regjeringen lyttet til Alcoa og bildelfabrikken slik at ordningen ville treffe deres behov.

Tilbakemeldingene vi fikk var at tiltakspakken som kom på plass, var god. Garantiordningene gav den tryggheten eksterne investorer trengte for å investere og sikre fortsatt drift. Det var hele hensikten med garantiordningen. Det viktigste var ikke å bruke dem, men tryggheten det gav at de kunne benyttes dersom det ble kritisk.

Kjernen i vår påstand er altså at vår politikk reddet arbeidsplassene. Vi håper Ingunn Foss i denne valgkampen vil diskutere innholdet i næringspolitikken fremfor å bruke billige knep for å få fokuset bort. Vi registrerer at NHO Agder uttaler at det er nødvendig med en aktiv næringspolitikk. Det mener vi og. Mener Ingunn Foss og Høyre det?

Kari Henriksen og Odd Omland