Nye arbeidsplasser krever aktiv politikk

Etablering av Agder som Europeisk senter for miljøvennlig datalagring var hovedsaken til Odd Omland i hans innlegg til Arbeiderpartiets landsmøte fredag ettermiddag. Men også usikkerheten rundt akuttfunksjonen ved Flekkefjord sykehus ble nevnt.

Odd Omland

Vi trenger en aktiv næringspolitikk for å skape nye arbeidsplasser, sa Odd Omland fra landsmøtets talerstol.

Odd Omland var Vest-Agders første taler under Arbeiderpartiets landsmøte som startet torsdag 20. april. Hovedsaken i Omlands innlegg var at vi trenger en aktiv næringspolitikk for å skape nye arbeidsplasser. Men han tok også opp usikkerheten rundt akuttfunksjonen ved Flekkefjord sykehus.

- I Flekkefjordregionen har ansatte og befolkning vært holdt i usikkerhet i lang tid om akuttilbudet. Hvis det er noe vi ikke trenger, så er det usikkerhet. Innbyggerne skal kjenne seg trygge på at de får den hjelpen de trenger – når de trenger den.  Dette er Helseministerens ansvar. Vi må gi beskjed om at nå må han ta grep, sa Omland, som tror på gjennomslag for sitt syn.

 

Etablering av Electric City Agder

– Mitt hovedfokus var å peke på at vi trenger en aktiv næringspolitikk for å utvikle nye arbeidsplasser på Sørlandet. Det nytter ikke å sitte stille og håpe på at markedet skal løse alle problemer, sier Omland og peker på at dette er særlig alvorlig siden landsdelen er blant de hardest rammet av arbeidsledigheten.

Han peker på at privat næringsliv er villig til å investere store summer for å etablere verdens største datalagringssenter på Vennesla, og at det er planer for å etablere senter på Lista. - Men i møte jeg har hatt med det private næringsliv peker de på at det er behov for å øke kapasiteten på fibernettet og at de statlige støtteordningene må utvikles. Her har staten et ansvar, men Høyre og Frp-regjeringen somler. I mellomtiden er tiden i ferd med å løpe i fra oss, påpeker Odd Omland og viser til at Google, Facebook, Microsoft, Apple og Amazone velger å etablere seg i våre naboland i stedet for i Norge.

Behovet for miljøvennlig datalagring er stort. Det er mer enn 50 milliarder dingser knyttet til internett, og behovet for datalagring dobler seg hver 18. måned. Datalagringssentrene krever stor mengde strøm til drift. Både for å drive de mange dataserverne som kreves, men også for å kjøle ned datahallene. Dagens datalagringssentre representerer et større CO2-utslipp enn den samlede flyindustrien.

– Norge har store fortrinn i å tilby miljøvennlig datalagring. Vi har miljøvennlig kraft og lav temperatur som bidrar til å redusere behovet for strøm til kjøling. I Agder er det spesielt gunstig siden vi har tilgang til overskudd av kraft, og ligger nært Europa.

Visjonen er å bli selve sentrum i Europa for denne type virksomhet gjennom å etablere Electric City Agder. – Dette er et begrep næringslivet og utbyggerne på Vennesla har lansert. Vi som politikere har et ansvar for å bidra til at dette lykkes, og å høre på hvilke behov næringslivet har for å få dette til. Det krever en aktiv næringspolitikk, og det er det Arbeiderpartiet som har, avslutter Omland.