Ny anskaffelseslov sikrer de ideelle

Næringskomiteen avga i dag innstilling til ny anskaffelseslov. Saksordfører Odd Omland (Ap) er svært fornøyd med at en samlet komité slår fast at det skal legges til rette for at ideelle aktører kan bidra med velferdstjenester til offentlig sektor.

original_1478641193_040031

- Komiteen er tydelig på at vi ønsker at kontrakter skal kunne reserveres for ideell sektor, og at handlingsrommet i EØS-regelverket skal utnyttes. Forhåpentligvis vil dette rydde opp i usikkerheten mange kommuner har opplevd etter regjeringens lovforslag kom, sier Omland.

Et mindretall i komiteen, bestående av Ap, KrF, Sp og SV ønsket å gå enda lenger, og lovfeste at kontrakter skal kunne reserveres for ideelle aktører.

- Vi fikk ikke med oss flertallet på dette, men er fornøyd med at komiteen går inn for å hente inn ekstern kompetanse for å vurdere muligheten til å lovfeste dette senere.

I 2014 utgjorde det samlede innkjøp av varer og tjenester over 460 milliarder kroner. En samlet komité har vært opptatt av det offentlige kan utnytte rollen som stor innkjøper til å fremme positive ringvirkninger. Komiteens innstilling slår fast at offentlige anskaffelser ikke bare skal fremme effektivitet, men også være samfunnstjenlige. I tillegg vektlegges det nå i lovteksten at offentlige kontrakter skal gjennomføres en måte som fremmer hensyn til miljø, innovasjon, arbeidsforhold og sosiale forhold.

- Vi har i tillegg blitt enige om at vi ønsker et eget kapittel i anskaffelsesloven om helse- og sosialtjenester, og forenklet anskaffelsesprosedyre. Dette vil understreke særtrekkene ved helse- og sosialtjenester og kunne bidra til bedre tilrettelegging for ideelle aktører, sier Omland.

---

Odd Omland treffes på telefon 99216311 for ytterligere kommentarer.