Ønsker en region med Agder og Rogaland

Vest-Agder Arbeiderparti ønsker en sterk region sør i Norge, og mener Agder og Rogaland bør utgjøre en slik region.

dsc08641

Representantskapet i Vest-Agder Arbeiderparti behandlet innstillingen fra forhandlingsutvalget for en ny region Agder på møte 26. november. 

I debatten ble det pekt på at det er gitt nasjonale føringer om at det skal etableres nye regioner i hele landet, og at det denne gang handler om noe mer enn bare å slå sammen Aust- og Vest-Agder. Det ble også pekt på viktigheten av at de nye regionene som skal etableres er likeverdige, og at en region bestående av kun Aust- og Vest-Agder vil bli en liten region i nasjonal sammenheng. 

Det ble også hevdet at resultatet av forhandlingene er for dårlige, og at det ikke kan foretas en fordeling av arbeidsplasser før det er kjent hvilke oppgaver en ny region skal utføre. 

Dette er vedtaket som ble fattet av representantskapet 26. november:

"Vest-Agder Arbeiderparti ønsker en sterk region sør i Norge som inkluderer Agder og Rogaland. 

Resultatet av forhandlingene mellom Vest- og Aust-Agder er på flere punkter uklart og inneholder forutsetninger som ikke ivaretar hele det nye, sammenslåtte Agder. Det er heller ikke kjent hvilke oppgaver de nye regionene skal få ansvar for, og det er en forutsetning at dette er kjent før forhandlingene om blant annet fordeling av arbeidsplasser og tidspunkt for gjennomføring sluttføres. 

Vi mener det bør tilstrebes likeverdighet mellom regionene når det nå gjennomføres en nasjonal regionreform, og ber Stortinget om å ta hensyn til dette når de nye regiongrensene skal tegnes. "

Bildetekst: Randi Øverland innleder til debatt om forhandlingsutvalget. Leder i Vest-Agder Arbeiderparti, Bjørn Egeli i bakgrunnen.