Nominasjonskomiteens endelige forslag

Kari Henriksen, Odd Omland, Astrid Margrethe Hilde og Kai Steffen Østensen står på de fire første plassene på nominasjonskomiteens endelige forslag til liste for Arbeiderpartiet ved Stortingsvalget i Vest-Agder i 2017.

original_1478638589_180874

Nominasjonskomiteen i Vest-Agder Arbeiderparti leverer med dette sitt endelige listeforslag for Arbeiderpartiet ved Stortingsvalget i Vest-Agder 2017.

Komiteen har lagt til grunn at det skal være kvinne og mann på annen hver plass på hele lista, god aldersspredning, kandidater fra hele fylket og med ulik bakgrunn. Komiteen har ønsket å gi AUFs kandidat en plassering høyt på lista. Ungdommen er viktig for Arbeiderpartiet og dette ønsker komiteen å synliggjøre ved å gi plass til flere yngre politikere.

Det ble foreslått mange gode navn fra kommunepartiene. Komiteen vurderte sammensetningen nøye og sendte ut et første forslag til liste. Det kom inn få endringsforslag. Komiteen har gått igjennom tilbakemeldingene, men ikke funnet grunn til å gjøre endringer i sitt endelige listeforslag. Nominasjonskomiteen mener dette er en meget bra liste og anbefaler nominasjonsmøte å støtte forslaget. Komiteens forslag er enstemmig.

Målet ved valget er å få to mandater. Kari Henriksen og Odd Omland ønsker gjenvalg, og komiteen er glad for at vi kan gå til valg med to dyktige stortingsrepresentanter som har stor støtte i kommunepartiene. De jobber hardt for å markere Vest-Agders behov og utfordringer nasjonalt, og har begge frontet dette gjentatte ganger fra Stortingets talerstol og internt i Arbeiderpartiets gruppe. De har opparbeidet seg stor respekt innad i Arbeiderpartiets stortingsgruppe, og fungerer ofte som partiets talspersoner innen sine fagområder.

Får Vest-Agder Arbeiderparti to stortingsrepresentanter, vil de to som står på 3. og 4. plass på lista bli vara til Stortinget, og må regne med å møte i Stortinget i løpet av perioden.

Astrid Hilde foreslås på tredje plass og i posisjon som 1. vara. Hun har som ordfører i Søgne vist at hun er en reflektert, kunnskapsrik og hardt arbeidende politiker som tør å si sine meninger selv om det stormer. Hun har i tillegg gjort seg bemerket i partiet sentralt, og ble personlig hentet inn til partiets klimapanel av Jonas Gahr Støre.

På fjerde plass foreslås Kai Steffen Østensen, som er AUFs kandidat på lista. Komiteen ønsker å synliggjøre ungdommens posisjon, og har derfor gitt AUF den høyeste plassen som er mulig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn. I tillegg er Kai Steffen en svært dyktig politiker med stort kontaktnett, og har gjort seg bemerket langt ut over partiets grenser.

Komiteens endelig forslag til liste for Vest-Agder Arbeiderparti:

 1. Kari Henriksen,   Kristiansand, 61 år
 2. Odd Omland,   Kvinesdal, 60 år
 3. Astrid Margrethe Hilde,   Søgne, 46 år
 4. Kai Steffen Østensen,  Farsund, 22 år
 5. Jannike Arnesen,  Kristiansand, 24 år
 6. Even Tronstad Sagebakken, Mandal,  39 år
 7. Nora Aanonsen Chayed,  Vennesla,  17 år
 8. Abdullahi Mohammed Alason, Kristiansand, 46 år
 9. Birte Usland,   Marnardal, 44 år
 10. Jan Erik Tønnesland,  Songdalen,  51 år
 11. Haldis Quale, Farsund, 43 år
 12. Ahmed Lindov,   Kvinesdal, 23 år

Nominasjonskomiteen har bestått av:

Randi Øverland (Kristiansand), Rolf Terje Klungland (Kvinesdal), Solveig Robstad (Vennesla), Helge Stapnes (Songdalen), Arnt Abrahamsen (vara for Anne Svendsvold) (Farsund), Jan Øyvind Åvik (Mandal) og Dennis Bjørtvedt Torkelsen / Mats Fiol Lien (AUF).

Fylkessekretær Audun Øvrebø har vært sekretær for komiteen

Presentasjon av alle kandidatene

1. Kari Henriksen, Kristiansand, 61 år

Kari ble valgt inn på Stortinget i 2009, og er inne i sin andre periode på Stortinget. Hun har erfaring fra Arbeids- og sosialkomiteen og Justiskomiteen. Denne perioden er hun innpisker i Arbeiderpartiets stortingsgruppe og sitter i gruppas styre. Hun har også erfaring fra regjeringsapparatet som statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet. Kari Henriksen har utdanning som spesialsykepleier og har en master i folkevitenskap fra Nordiska Folkovårdhøgskolan i Gøteborg. Hun har lang yrkeserfaring innen helsevesenet, særlig innen arbeid med rus- og avhengighet. Hun har vært avdelingssykepleier og styrer ved A-klinikken i fylkeskommunen, samt fagutviklingsleder i forsknings- og fagutviklingsenheten, avd. rus og avhengighetsbehandling ved Sørlandet sykehus.

2. Odd Omland, Kvinesdal, 60 år

Odd ble valgt inn som fast representant i 2013, og har sin første periode på Stortinget. I forrige perioden var han 1. vara. Han sitter i Næringskomiteen og har blant annet ansvar for virkemiddelapparatet i næringsutvikling i Arbeiderpartiets fraksjon. Han benyttes ofte som talsperson for Arbeiderpartiet i landbrukssaker. Før han ble valgt inn på Stortinget var han ordfører i Kvinesdal fra 2003. Han er utdannet industrirørlegger og startet sin yrkeskarriere som industrirørlegger ved Kvina Verft. Han var aktivt med i fagforeningen ved verftet. I 1998 ble han direktør for verftet og var det til han ble ordfører i 2003. Odd Omland har drevet aktivt som bonde sammen med sin kone inntil driften ble overlatt til sønnen i 2002.

3. Astrid Margrethe Hilde, Søgne, 46 år

Astrid har vært ordfører i Søgne fra 2015. Hun meldte seg inn i Arbeiderpartiet i 2011, men har allerede erfaring som leder i Søgne Arbeiderparti og fra fylkesstyret i Vest-Agder Arbeiderparti. I 2014 ble hun spurt av partileder Jonas Gahr Støre om å bli med i hans nyopprettede klimapanel, og sitter der sammen med et bredt spekter av mennesker med erfaring fra akademia, næringsliv og miljøbevegelse. Dette panelet skal bidra til å gjøre Arbeiderpartiets klimapolitikk så bra som mulig. Astrid er utdannet jurist og har yrkeserfaring fra trygdeetaten, NAV og advokatfirmaet Simonsen, Vogt og Wiig. Fra 2007 arbeidet hun som jurist i Agder Energi Nett. Fra 2001 var hun advokat og leder for storkundeavdelingen i Agder Energi.

4. Kai Steffen Østensen, Farsund, 22 år

Kai Steffen er medlem av kommunestyret i Farsund og fylkestinget i Vest-Agder, hvor han sitter i hovedutvalg for kultur og utdanning. Han var den første leder i ungdommens fylkesting da det ble opprettet i 2013. Han er nestleder i Kristne Arbeidere på Agder, har vært medlem av fylkesstyret i Vest-Agder Arbeiderparti og leder av AUF i Vest-Agder. Utenfor Arbeiderpartiet er Kai Steffen medlem av Bispedømmerådet i Agder og Telemark , medlem av Kirkemøtet og i landsstyret til Ung kirkesang. Kai Steffen studerer samfunnsplanlegging og kommunikasjon på UiA. Dette året har han permisjon fra studiene og er frikjøpt 100% som leder av Studentorganisasjonen i Agder. Han er også medlem av fakultetsstyret for samfunnsvitenskapelig fakultet ved UiA.

5. Jannike Arnesen, Kristiansand, 24 år

Jannike Arnesen ble som 19-åring, fast representant i Kristiansand bystyre fra 2011. Hun er inne i sin andre periode og representerer Ap i helse- og sosialstyret. Hun har vært leder i Kristiansand AUF og sekretær i Kristiansand Arbeiderparti. Jannike er utdannet sykepleier og jobber på Lindrende avdeling ved Sørlandet sykehus. Hun har også jobbet noen måneder ved Dronning Ingrids hospital i Nuuk, Grønland. For tiden er hun kommunikasjonsstudent på deltid ved UiA.

6. Even Tronstad Sagebakken, Mandal, 39 år

Even er gruppeleder i Mandal bystyre og medlem av fylkestinget, hvor han sitter i hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø. I forrige bystyreperiode var han varaordfører i Mandal og har vært medlem i Vest-Agder Arbeiderpartis fylkesstyret. Han har også vært medlem i Arbeiderpartiets familieutvalg som har utformet forslag til partiets familiepolitikk som skal behandles på landsmøtet i 2017. Even har erfaring som lærer og undervisningsinspektør, før han i 2012 ble rektor ved Spangereid skole i Lindesnes. Han er utdannet adjunkt ved Høgskolen i Agder og har Executive Master of Management med spesialisering i skoleledelse ved BI.

7. Nora Aanonsen Chayed, Vennesla, 17 år

Nora er leder i Vennesla AUF, nestleder i AUF i Vest-Agder og medlem av AUFs landsstyre. Hun ble valgt til vara for lederen av kvinnenettverket til styret i Vest-Agder Arbeiderparti på årsmøtet i 2016, men har rykket opp som fast medlem og leder av kvinnenettverket. Lederen har ett års permisjon. Nora er leder og var med å starte opp Ungdom mot EU i Vest-Agder. Hun er medlem i landsstyret i Ungdom mot EU. I tillegg er hun ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet i Vennesla. Nora er elev ved Vågsbygd videregående skole.

8. Abdullahi Mohammed Alason, Kristiansand, 46 år

Alason ble valgt inn i bystyret i Kristiansand i 2007 og har blant annet erfaring som leder av Kulturstyret, medlem av formannskapet og kommunalutvalget. Han er og har vært styremedlem i Kristiansand Arbeiderparti i mange år. Han deltok i Arbeiderpartiets sentrale organisasjonsutvalg og Arbeiderpartiets sentrale integreringsutvalg, som ble ledet av Jonas Gahr Støre. Han jobber som seniorrådgiver i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og har tolkeutdanning fra høgskolen i Telemark.

9. Birte Usland, Marnardal, 44 år

Birte var varaordfører, medlem av kommunestyret og formannskapet i Marnardal i perioden 2011-2015. Hun er nå medlem av fylkesstyret i Vest-Agder Arbeiderparti. Hun har erfaring fra fire år i konsernstyret i Nortura og seks år i styret i Innovasjons Norge Agder. Hun har vært leder av Vest-Agder Bondelag i 10 år, og er i sitt andre år i styret i Norges Bondelag. Birte er utdannet Agronom og har vært selvstendig næringsdrivende i over 20 år.

10. Jan Erik Tønnesland, Songdalen, 51 år.

Jan Erik er varaordfører i Songdalen, hvor han også har erfaring som gruppeleder og medlem i kommunestyret. Han er nå inne i sin fjerde periode. Han er medlem i fylkesstyret i Vest-Agder Arbeiderparti, hvor han ble valgt inn på årsmøtet i 2016. Jan Erik har utdanning fra yrkesfag og innen personalutvikling og ledelse ved Høgskolen i Lillehammer, og yrkeserfaring som selger og salgsleder. Han arbeider nå som selger i industri for Hörmann Norge.

11. Haldis Quale, Farsund, 43 år

Haldis ble valgt inn i kommunestyret i Farsund ved valget i 2015, og er i dag gruppeleder for Arbeiderpartiet. Hun har studert journalistikk i Bergen, pedagogikk og statsvitenskap ved Universitet i Agder og arbeider som adjunkt/faglærer i Lyngdal.

12. Ahmed Lindov, Kvinesdal, 23 år

Ahmed er kommunestyrerepresentant i Kvinesdal og styremedlem i Kvinesdal AP. Han har tidligere vært nestleder for Kvinesdal og Flekkefjord AUF og leder i Kvinesdal AUF. Han var medlem i styret i den Bosnisk foreningen i Sør-Norge fra 2014 og ble leder i 2016. Ahmed har en bachelor i rettsvitenskap ved UiA og er for øyeblikket masterstudent i rettsvitenskap ved UiO. Han bor på en aktiv sauegård og driver egen regnskapsbedrift sammen med 2 partnere.