Mens vi venter på Høyre

Fiberkabler til Europa er kritisk for utvikling av nye næringer og flere arbeidsplasser på Sørlandet. Næringslivet ber om statlig innsats for å få dette til, men næringsministeren lukker ørene for næringslivets behov og Ingunn Foss vil utrede en sak som allerede er ferdig utredet. Mens Høyre somler uinteressert videre, etablerer store aktører seg i våre naboland.

Peder Nærbø i Buld AS forteller om behovet for fiblerkabler til Hadia Tajik, Odd Omland og Kari Henriksen.

Peder Nærbø i Bulk AS forteller om behovet for fiblerkabler til Hadia Tajik, Odd Omland og Kari Henriksen.

Oljekrisen har rammet Sørlandet hardt, og det skapes nesten ingen nye jobber under Høyrestyret. For å utvikle nye næringer og nye arbeidsplasser er det viktig at vi satser på de mulighetene vi har på Sørlandet. Flere steder i vår landsdel ligger det til godt til rette for å ta en posisjon i det voksende markedet innen datalagring.

Det prosjektet Peder Nærbø og hans firma Bulk as bygger opp på Støleheia i Vennesla er unikt. Her er planen å etablere ikke mindre enn verdens største grønne datalagringssenter. Peder Nærbø viser et utrolig pågangsmot med sin satsing for noe han tror på, og en industri som kan skape hundrevis av nye arbeidsplasser på Sørlandet.

Jeg har møtt Peder flere ganger. Hele tiden har han hatt fokus på at det må etableres flere fiberkabler. Både innenlands og til Europa. Men han har også vært tydelig på at staten må bidra, fordi private aktører ikke vil eller kan gjøre dette alene. Næringsministerens svar er at det ikke er sikkert at staten skal bruke penger på dette fordi dette er noe private kan løse. Da lurer jeg på om hun ikke har hørt hva næringslivet sier, eller ikke forstått hva saken handler om.

Foran valget i 2015 traff jeg Peder Nærbø og lovet å fremme forslag i Stortinget om dette, og i mai 2016 vedtok stortinget følgende:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en sak for Stortinget om hvordan det så raskt som mulig kan etableres flere fiberkabler til utlandet, blant annet fra Norge til Storbritannia og Tyskland, for å styrke grunnlaget for etablering av grønne datasentre og annen databasert næringsvirksomhet i Norge»

I februar i år, ni måneder senere etterlyste jeg svar fra regjeringen. Jeg ble da fortalt at det var mottatt en rapport i desember fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet som hadde utredet saken, og at det ville bli lagt frem en sak for stortinget så snart som mulig.

Men nå, et halvt å senere, sier plutselig Høyres Ingunn Foss at regjeringen ikke bare kan konkludere, men at saken må utredes. Og statsministeren sier at de skal legge frem en vurdering av forslagene senere.

Nei, Ingunn Foss og Erna Solberg. Det trengs ikke flere utredninger eller vurderinger. Det trengs handling. Fiberkabler er kritisk infrastruktur som næringslivet trenger, og de ber staten være med å bidra til å øke kapasiteten. Da trenger vi også en næringsminister som lytter, og ikke tror at markedet kan løse alt selv.

Mens vi har ventet på Høyre, har Facebook, Google, Amazone, Microsoft og Apple etablert sine datasentre i våre naboland.

Derfor trenger Sørlandet en offensiv regjering med en aktiv næringspolitikk hvor staten bidrar til at næringslivet kan lykkes. Slik får vi flere arbeidsplasser, og det var slik det ble skapt fem ganger flere jobber under vår regjering enn under Høyres ledelse.

 

Odd Omland, Stortingsrepresentant