Mechatronics Innovation Lab endelig åpnet

Dette er en gledens dag for Vest-Agder Arbeiderparti. Endelig ble Mechatronic Innovatoion Lab (MIL) åpnet. Dagen i dag er en milepæl i Sørlandsk næringsliv og teknologisk industribygging.

Mechatronics Innovation Lab (MIL) er endelig åpnet.

Arbeidet startet da Trond Giske var næringsminister og Kari og partiet organiserte en serie samråd med teknologimiljøene på Sørlandet.

Trond Giske satte ned Sørlandsutvalget i 2011 og ba om en prioritering av tiltak næringen trengte. Rapporten ble levert Giske i 2013. Det viktigste tiltaket rapporten pekte på var en egen testlab for industrien hvor nye produkter kan utvikles.  Med MIL på plass er de prioriterte målene i rapporten innfridd.