Målrettede tiltak mot Sørlandet

Arbeiderpartiets forslag til alternativt statsbudsjett for 2016 tar inn over seg den vanskelige situasjonen i oljebransjen, og har mange målrettede tiltak rettet mot Sørlandet, sier Odd Omland.

original_1478641457_5776374

Fredag 13. november la Arbeiderpartiet frem sitt alternative statsbudsjett. – I en tid med økonomisk uro, økende ledighet og en utfordrende flyktningsituasjon trenger Norge politikk som virker, sa Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre da han la frem budsjettet. 

Arbeid til alle er jobb nummer én

– Budsjettet legges frem i en situasjon hvor vi har den høyeste ledigheten på over 20 år. Arbeiderpartiet har alltid sagt at arbeid til alle er jobb nummer én. Nå er dette viktigere enn på lenge, sier Støre.

Målrettet for Sørlandet

Arbeiderpartiets Odd Omland mener Aps statsbudsjett vil redde og skape flere arbeidsplasserer på Sørlandet enn regjeringen greier med sitt opplegg. - Det er flere ting i vårt opplegg som vil få vesentlig positiv betydning for Sørlandet, sier Omland til Fædrelandsvennen.

Arbeiderpartiet vil bevilge ti millioner til utstyr til Sørlandslaben. Partiet vil opprette et akseleratorfond på 250 millioner kroner, som så private skal fylle på med ytterligere 250 millioner kroner for å hjelpe gründere i oppstartfasen. Til avisen sier Odd Omland at dette er et nasjonalt tiltak som i særlig grad vil hjelpe Agder.

Arbeiderpartiet vil øke permitteringstiden fra 35 til 52 uker og gi mulighet til permittering ned i 40 prosent stilling. - Dette er veldig viktig for kompetansen på Sørlandet, sier Omland til Fædrelandsvennen.

ØKER MIDLENE TIL REGIONAL UTVIKLING

Arbeiderpartiet bevilger 200 millioner til regional utvikling. Sørlandet vil få rundt 15 millioner av disse, til forskjell fra Høyre og Fremskrittspartiet som her kuttet i disse midlene siden de kom i regjering.  I tillegg vil Arbeiderpartiet bevilge en milliard kroner over fire år til den nasjonale miljøteknologiordningen. Over en tredel av disse midlene har allerede gått til bedrifter på Sørlandet siden ordningen ble innført av den rødgrønne regjeringen.

SATSER PÅ LÆRLINGER

- Vi øker også lærlingetilskuddet med 12.500 utover regjeringens forslag, oppretter 3000 studieplasser og 2000 tiltaksplasser. Samtidig øker vi med tre milliarder til kommunene i den krevende tid vi er inne i. Dette kan vi fordi vi ikke gir skattelette til de rikeste, forteller Odd Omland til Fædrelandsvennen.

LES MER OM ARBEIDERPARTIETS ALTERNATIVE BUDSJETT HER