Må bruke pengene mer fornuftig

Regjeringens forslag til statsbudsjett bruker mer oljepenger enn noen gang. Med dagens økende arbeidsledighet på Sørlandet må pengene brukes mer fornuftig, sier Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter Kari Henriksen og Odd Omland.

original_1478641224_4164927

På regjeringens tre første statsbudsjett, har de borgerlige brukt en større andel av oljefondet enn hva den rødgrønne regjeringen brukte på åtte år, selv med finanskrisen i 2008-09. Samtidig har regjeringen brukt store summer på å gi skattekutt til de rikeste. Arbeiderpartiet ønsker å bruke vår felles sparekonto mer fornuftig, slår de fast.

Sør- og vestlandet er spesielt hardt rammet av situasjonen innen olje- og gassnæringen. – Vi synes det er bra at regjeringen nå følger opp våre forslag og retter konkrete tiltak for å bedre denne situasjonen, blant annet med å øke midlene til miljøteknologiordningen og tiltak for å bedre ledigheten blant unge, sier Henriksen og Omland.

- Men det er for lite og for sent. I tillegg kutter regjeringen i viktige tiltak og øker avgiftene. Blant annet fortsetter regjeringen å redusere de regionale utviklingsmidlene. Dette er midler som skal gå direkte til å utvikle nye næringer i fylket, sier de to.

Merverdiavgiften økes fra 8 til 10 prosent på hotellovernatting, hytteutleie, transport, bussbilletter og kinobilletter. - Dette er negativt for turistindustrien som Sørlandet har mye av. Men det er jo heller ikke spesielt gunstig for alle som bruker kollektivtransport at prisene øker, mener Kari Henriksen og Odd Omland, og peker også på de negative signalene dette sender i forhold til å redusere biltrafikken og øke kollektivtransporten.

De to stortingsrepresentantene slår fast at tidligere løfter ikke følges opp. – Lokale borgerlige politikere har vært høyt på banen med løfter til E39 og Sørlandslaben. Men ingenting av dette følges opp i budsjettet, påpeker Henriksen og Omland. – Nå er regjeringen inne i sitt tredje budsjettår og sannsynligheten for at denne regjeringen går av uten at noe annet resultat enn flere planer for E39 i Vest-Agder er stor. Det er spesielt skuffende at de borgerlige ser ut til å ha glemt Sørlandslaben sier de to stortingsrepresentantene.

Til slutt peker Henriksen og Omland på finansminister Siv Jensens uttalelse om at regjeringens hovedstrategi for omstilling er lavere skatter. - Dette landet har vært gjennom flere omstillinger de siste hundre år, og gjort oss til et av verdens beste land å bo i. Aldri har skattekutt vært det verktøyet som har vært brukt, og det bør heller ikke være det nå, avslutter Kari Henriksen og Odd Omland.