"Likestilling i praksis - Like muligheter for kvinner og menn"

Invitasjon til åpent møte om regjeringens forslag til felles likestilling- og diskrimineringslov: TORSDAG 14. JANUAR kl 18.00 – SENTER FOR LIKESTILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

original_1478641454_3871753

Det er over to år siden Likestillingsminister Solveig Horne trakk Stoltenberg-regjeringens likestillingsmelding. Nå har hun kommet med en ny melding og forslag til en felles likestillings- og diskrimineringslov. Det har vært mange reaksjoner på forslaget, og sentrale spørsmål er om likestillingspolitikken er under press og står i fare for å forvitre?

Arbeiderpartiets fraksjonsleder i familie- og kulturkomiteen på Stortinget, Anette Trettebergstuen er saksordfører for saken i Stortinget.

Hun innleder til spørsmål og debatt om regjeringens forslag til likestillingsmelding. I tillegg vil Senter for likestilling presentere senteret og heltidsnettverket.

TORSDAG 14. JANUAR kl 18.00 – SENTER FOR LIKESTILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Veibeskrivelse: Gå inn hovedinngangen til UiA (i A-bygget). Ta til høyre og deretter heis opp til 7. etasje og rom A7 001.

Møtet arrangeres av kvinnenettverket i Vest-Agder Arbeiderparti, og er åpent for alle.

Velkommen

Stortingsmeldingen kan du lese eller laste ned her

Hilsen
Janne Karin Nesheim
Leder i kvinnenettverket i Vest-Agder Arbeiderparti