Kari og Odd foreslås på topp

Stortingsrepresentantene Kari Henriksen og Odd Omland foreslås på topp på Arbeiderpartiets liste ved Stortingsvalget 2017. De to neste på lista er Søgnes ordfører Astrid Hilde og AUFs kandidat Kai Steffen Østensen.

original_1478638602_0925102

Nominasjonskomiteen er enige om en god liste med sterke kandidater, sier nominasjonskomiteens leder Randi Øverland. - Kandidatene representerer et mangfold både når det gjelder politisk interesse, erfaring, geografi og bakgrunn. Det er også en ung liste med en gjennomsnittsalder på 39 år, hvor eldste er 61 og den yngste 17. På topp har vi to hardtarbeidende personer med stort engasjement for landsdelen, og som har opparbeidet seg gjennomslagskraft i Arbeiderpartiet sentralt og på Stortinget, sier Øverland.   

Nominasjonskomiteens forslag til liste for Vest-Agder Arbeiderparti ved stortingsvalget 2017:

1. Kari Henriksen,   Kristiansand, 61 år

2. Odd Omland,   Kvinesdal, 60 år

3. Astrid Margrethe Hilde, Søgne, 46 år

4. Kai Steffen Østensen,  Farsund, 22 år

5. Jannike Arnesen,  Kristiansand,  24 år

6. Even Tronstad Sagebakken, Mandal,  39 år

7. Nora Aanonsen Chayed,   Vennesla, 17 år

8. Abdullahi Mohammed Alason,  Kristiansand, 46 år

9. Birte Usland, Marnardal, 44 år

10. Jan Erik Tønnesland, Songdalen, 51 år

11. Haldis Quale, Farsund, 43 år

12. Ahmed Lindov, Kvinesdal, 23 år


Prosessen videre / frister

1. Listen sendes alle kommuneparti og AUF som behandler forslaget i medlemsmøter. Eventuelle endringsforslag sendes nominasjonskomiteen innen 1. oktober. Forslag sendes audun.ovrebo@arbeiderpartiet.no

2. Nominasjonskomiteen behandler de innkomne forslag, og sender ut sin endelige innstilling innen 1. november.

3. Kommunepartiene skal deretter behandle det endelige forslaget og velge delegater til nominasjonsmøtet i Vest-Agder Arbeiderparti innen 14. november.

4. Nominasjonsmøtet i Vest-Agder avholdes lørdag 26. november. (NB: flyttet fra 22. november)

Presentasjon av kandidatene

1. Kari Henriksen, Kristiansand, 61 år

Kari ble valgt inn på Stortinget i 2009, og er inne i sin andre periode på Stortinget og har erfaring fra Arbeids- og sosialkomiteen og Justiskomiteen. Hun er i denne perioden innpisker i Arbeiderpartiets stortingsgruppe og sitter i gruppas styre. Hun har også erfaring fra regjeringsapparatet som statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet. Kari Henriksen har utdanning som spesialsykepleier og har en master i folkevitenskap fra Nordiska Folkovårdhøgskolan i Gøteborg. Hun har lang yrkeserfaring innen helsevesenet, særlig innen arbeid med rus- og avhengighet. Blant annet som avdelingssykepleier og styrer ved A-klinikken i fylkeskommunen og som fagutviklingsleder i forsknings- og fagutviklingsenheten, avd. rus og avhengighetsbehandling ved Sørlandet sykehus.

2. Odd Omland, Kvinesdal, 60 år

Odd ble valgt inn som fast representant i 2013, og har sin første periode på Stortinget. I den forrige perioden var han 1. vara. Han sitter i Næringskomiteen og har blant annet ansvar for virkemiddelapparatet i næringsutvikling i Arbeiderpartiets fraksjon. Han benyttes også ofte som talsperson for Arbeiderpartiet i landbrukssaker. Før han ble valgt inn på Stortinget var han ordfører i Kvinesdal fra 2003. Utdannet industrirørlegger. Startet sin yrkeskarriere som industrirørlegger ved Kvina Verft og aktivt med i fagforeningen ved verftet. I 1998 ble han direktør for verftet og var det til han ble ordfører i 2003. Har drevet aktivt som bonde sammen med sin kone inntil driften ble overlatt til sønnen i 2002.

3. Astrid Margrethe Hilde, Søgne, 46 år

Astrid er ordfører i Søgne fra 2015. Hun meldte seg inn i Arbeiderpartiet i 2011, men har allerede erfaring som leder i Søgne Arbeiderparti og fra fylkesstyret i Vest-Agder Arbeiderparti. I 2014 ble hun spurt av partileder Jonas Gahr Støre om å bli med i hans nyopprettede klimapanel, og sitter der sammen med et bredt spekter av mennesker med erfaring fra akademia, næringsliv og miljøbevegelse og skal bidra til å gjøre Arbeiderpartiets klimapolitikk så bra som mulig. Astrid er utdannet jurist, og har yrkeserfaring fra trygdeetaten, senere NAV, advokatfirmaet Simonsen Vogt og Wiig. Fra 2007 har hun arbeidet som jurist i Agder Energi Nett og fra 2001 som advokat og leder i Agder Energis avdeling for storkunde.

4. Kai Steffen Østensen, Farsund, 22 år

Kai Steffen er medlem av kommunestyret i Farsund og fylkestinget i Vest-Agder, hvor han sitter i hovedutvalg for kultur og utdanning. Han var den første leder i ungdommens fylkesting da det ble opprettet i 2013. Han er nestleder av Kristne Arbeidere på Agder, og har vært medlem av fylkesstyret i Vest-Agder Arbeiderparti og vært leder av AUF i Vest-Agder. Utenfor Arbeiderpartiet er Kai Steffen, Bispedømmerådet i Agder og Telemark og medlem av Kirkemøtet og medlem av landsstyret til Ung kirkesang. Kai Steffen studerer samfunnsplanlegging og kommunikasjon på UiA. Dette året har han permisjon fra studiene og er frikjøpt 100% som leder av Studentorganisasjonen i Agder. Han er også medlem av fakultetsstyret for samfunnsvitenskapelig fakultet ved UiA.

5. Jannike Arnesen, Kristiansand, 24 år

Jannike Arnesen ble valgt som fast representant i Kristiansand bystyre i 2011 som 19-åring og er nå inne i sin andre periode, hvor hun sitter i helse- og sosialstyret. Hun har vært leder i Kristiansand AUF og sekretær i Kristiansand Arbeiderparti. Jannike er utdanna sykepleier og jobber på Lindrende avdeling ved Sørlandet sykehus. Hun har også jobbet noen måneder ved Dronning Ingrids hospital i Nuuk, Grønland. For tiden er hun også kommunikasjonsstudent ved UiA.

6. Even Tronstad Sagebakken, Mandal, 39 år

Even er gruppeleder i bystyret i Mandal og medlem av fylkestinget, hvor han sitter i hovedutvalget for samferdsel,- areal og miljø. I forrige bystyreperiode var han varaordfører i Mandal og har vært medlem i Vest-Agder Arbeiderpartis fylkesstyret. Han har også vært medlem i Arbeiderpartiets familieutvalg som har utformet forslag til partiets familiepolitikk som skal behandles på landsmøtet i 2017. Even har erfaring som lærer og undervisningsinspektør, før han i 2012 ble rektor ved Spangereid skole i Lindesnes. Han er utdannet Adjunkt ved Høgskolen i Agder og Executive Master of Management med spesialisering i skoleledelse ved BI.

7. Nora Aanonsen Chayed, Vennesla, 17 år

Nora er leder i Vennesla AUF, nestleder i AUF i Vest-Agder og medlem av AUFs landsstyre. Hun ble valgt som vara for lederen av kvinnenettverket til styret i Vest-Agder Arbeiderparti på årsmøtet i 2016, men har nå rykket opp som medlem av fylkesstyret og leder av kvinnenettverket siden lederen har ett års permisjon. Hun er leder og var med å starte opp Ungdom mot EU i Vest-Agder og sitter også i Ungdom mot EUs landsstyre. Hun er også ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet i Vennesla. Nora er elev ved Vågsbygd videregående skole.

8. Abdullahi Mohammed Alason, Kristiansand, 46 år

Alason ble valgt inn i bystyret i Kristiansand i 2007 og har blant annet erfaring som leder av Kulturstyret, medlem av formannskapet og kommunalutvalget. Han har vært medlem av Arbeiderpartiets sentrale integreringsutvalg som ble ledet av Jonas Gahr Støre og av Arbeiderpartiet sentrale organisasjonsutvalg. Han jobber som seniorrådgiver i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og har tolkeutdanning fra høgskolen i Telemark.

9. Birte Usland, Marnardal, 44 år

Birte har vært varaordfører og medlem av kommunestyret og formannskapet i Marnardal i perioden 2011-2015. Hun er nå medlem av fylkesstyret i Vest-Agder Arbeiderparti. Hun har erfaring fra fire år i konsernstyret i Nortura og seks år i styret i Innovasjons Norge Agder. Hun har vært leder av Vest-Agder Bondelag i 10 år, og er i sitt andre år i styret i Norges Bondelag. Birte er utdannet Agronom og har vært selvstendig næringsdrivende i over 20 år.

10. Jan Erik Tønnesland, Songdalen, 51 år.

Jan Erik er varaordfører i Songdalen, hvor han også har erfaring som gruppeleder og medlem i kommunestyret hvor han nå er i sin fjerde periode. Han sitter i fylkesstyret i Vest-Agder Arbeiderparti, hvor han ble valgt inn på årsmøtet i 2016. Jan Erik har utdanning fra yrkesfag og innen personalutvikling og ledelse ved Høgskolen i Lillehammer, og yrkeserfaring som selger og salgsleder. Arbeider nå som selger industri for Hörmann Norge.

11. Haldis Quale, Farsund, 43 år

Haldis ble valgt inn i kommunestyret i Farsund ved valget i 2015, og er i dag gruppeleder for Arbeiderpartiet gruppe. Hun sitter i tillegg i utvalg for oppvekst og kultur og i styret for renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal Hun har studert journalistikk i Bergen, og pedagogikk og statsvitenskap ved Universitet i Agder og arbeider som Adjunkt/faglærer i ungdomsskolen.

12. Ahmed Lindov, Kvinesdal, 23 år

Ahmed er kommunestyrerepresentant i Kvinesdal og styremedlem i Kvinesdal AP. Han har tidligere har jeg vært nestleder for Kvinesdal og Flekkefjord AUF, og leder i Kvinesdal AUF. Han var medlem i styret i den Bosnisk foreningen Sør-Norge fra 2014, og ble leder i foreningen i 2016. Ahmed har en bachelor i rettsvitenskap ved Universitet i Agder og studerer for øyeblikket mastergrad i rettsvitenskap som privatist ved Universtietet i Oslo. Han bor på en aktiv sauegård og driver egen regnskapsbedrift sammen med 2 partnere.