Ja til konsekvensutredning

Vest-Agder Arbeiderparti sier ja til konsekvensutredning av oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Representantskapsmøtet i Vest-Agder Arbeiderparti behandlet et forslag fra AUF i Vest-Agder om å si nei til oljeboring uten for Lofoten, Vesterålen og Senja allerede nå. I debatten ble det referert til vedtaket Vest-Agder Arbeiderparti gjorde før forrige landsmøte hvor fylkespartiet støttet en konsekvensutredning, og flere gav uttrykk for at de ønsket mer kunnskap før det ble fattet en endelig beslutning om oljeboring. AUF mente at det allerede finnes tilstrekkelig med kunnskap, og at den kunnskapen anbefaler å si nei.

Resultatet av voteringen ble at AUFs forslag falt med 27 mot 30 stemmer, og at Vest-Agder Arbeiderparti står på sitt standpunkt om å konsekvensutrede oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.