Integrering for fremtiden

Fylkesutvalget i Vest-Agder fylkeskommune har i dag bevilget 100 000 kroner til integrering av barn og unge gjennom Rosegården teaterhus og Vest-Agder idrettskrets. Bevilgningen er etter forslag fra Arbeiderpartiet.

original_1478641207_7759433

I lys av den internasjonale flyktningkrisen også Vest-Agder kjenner på, kom Arbeiderpartiet i februar med forslag om å sette av midler direkte til integrering gjennom eksisterende tilbud for barn og unge i Vest-Agder. Saken ble sendt fylkesrådmannens stab og kom i dag tilbake til politikerne. Forslag var identisk med Arbeiderpartiets.

Det bevilges 50 000 kroner til Rosegården Teaterhus og 50 000 kroner til Vest-Agder idrettskrets for å fremme aktiviteter som fremmer integrering av barn og unge.

For Arbeiderpartiet er det helt nødvendig å sikre god integrering gjennom tilbud man vet fungerer. Å bruke etablerte ungdomsmiljøer er en av mange ulike måter å gi barn og unge på flukt en rask måte føle seg inkludert.

Barn og unge bør få være barn og unge, spesielt i en situasjon hvor de har gitt slipp på alt det som en gang kunne kalles frihet – og nå møter en ny kultur, en ny by, ny mennesker. Et nytt språk.

Gjennom lek lærer barn seg rask å samhandle, se hverandres behov og kommunisere. Å la barn få drive med teater, møte norske ungdommer på fotballbanen eller henge med jentene etter volleyballtreningen gir rom for den uformelle og påtatte du-skal-bli-norsk-mentaliteten. Istedenfor gir man rom for at det ukjente kan bli spennende og at nye mennesker stifter vennskap.

Startskuddet på inkluderingen skjer ofte gjennom de eksisterende miljøene – og Arbeiderpartiet er glad for at det nå investeres i fremtiden.

Kai Steffen Østensen, fylkestingsrepresentant