Hvorfor skal vi finansiere private skoler?

I sosialdemokratiet har vi et felles prosjekt. Et prosjekt hvor alle må bidra for at vi skal lykkes. Fellesskolen er en del av dette prosjektet. Den skolen hvor vi møtes uavhengig av kristne foreldre eller mammas utdanning, sa Kai Steffen Østensen til Arbeiderpartiets landsmøte

Kai Steffen Østensen

Fellesskolen har en viktige rolle for å bidra til mangfold i samfunnet

Kai Steffen argumenterte for forslaget fra Vest-Agder Arbeiderparti om å fryse statsstøtten til private skoler. - Vi alle er ulike og kommer fra ulike familier med ulik inntekt og ulike ambisjoner. Det er dette mangfoldet vi vil ha – det mangfoldet som styrker samfunnet, sa Kai Steffen og pekte på fellesskolens viktige rolle for å bidra til dette mangfoldet.

- Når det er dette vi vil, er det et paradoks, kamerater - at vi tar fra felleskapets kasse for å bygge opp noen av de aktørene som ikke støtter vårt prosjekt. Private skoler etableres i rekordfart og penger til den offentlige skolen settes av for å finansiere private initiativ. Et initiativ vi mener er det offentliges ansvar, sa Kai Steffen og viste til hvordan videregående skoler i Vest-Agder spises opp av de private skolene og at tilbudet svekkes i det offentlige ved hjelp av offentlige midler. 

- Vi kan ikke forby private skoler, men hvorfor skal vi finansiere dem? Spurte han landsmøtet.