Hvor blir det av fiberkabelen?

Stortinget har bedt Høyre- og Frp-regjeringen utarbeide en strategi som beskriver hvordan myndighetene kan legge til rette for ytterligere etablering av grønne datasentre i Norge. Ingenting skjer!

Datasenter

Nylig kom nyhetene om at et kinesisk selskap kjøper stor kapasitet på samme lokasjon som Facebook i Nord-Sverige, og at Facebook setter i gang bygging av et datasenter i Odense i Danmark til flere hundre millioner dollar.  Apple har også investert stort i Danmark og Google i Finland. 

I Norge etableres det datasenter på Vennesla i Vest-Agder, men det er behov for å øke kapasiteten for dataoverføring fra Norge til Europa. Stortinget har derfor bedt regjeringen utarbeide en strategi som beskriver hvordan myndighetene kan legge til rette for ytterligere etablering av grønne datasentre i Norge. 

Stortinget ba også regjeringen legge fram en sak for Stortinget om hvordan det så raskt som mulig kan etableres flere fiberkabler til utlandet, blant annet fra Norge til Storbritannia og Tyskland, for å styrke grunnlaget for etablering av grønne datasentre og annen databasert næringsvirksomhet i Norge.

Stortingets vedtak ble fattet i mai 2016, men hverken strategi eller sak om fiberkabler er lagt frem. De teknologiske endringene går meget raskt og krever myndigheter som raskt tar aktivt grep for å legge til rette for ny næringsvirksomhet.

Odd Omland på stortingets talerstol

Odd Omland har derfor stilt følgende skriftlige spørsmål til samferdselsministeren:

"Når vil regjeringen legge frem en strategi som beskriver hvordan myndighetene kan legge til rette for ytterligere etablering av grønne datasentre i Norge, og når vil det legges frem en sak om etablering av flere fiberkabler til utlandet?"

---

Foto: Colourbox.