Hva Ap på Sørlandet mener i viktige saker

Fædrelandsvennen mener Arbeiderpartiet er rykende uenige med seg selv i viktige saker for Sørlandet og lurer på hva partiet egentlig mener. Vi benytter gjerne anledningen til å oppklare.

original_1478638583_400371

Avisen peker på tre saker i sin argumentasjon om intern uenighet: Kommunesammenslåing, ett Agder og bymiljøavtalen.

Det er ingen hemmelighet at Arbeiderpartiet i Vest-Agder har et annet syn på fylkessammenslåing enn våre partifeller i Aust-Agder. I Vest-Agder har vi i flere år arbeidet for en sammenslåing av våre to fylker, mens de i Aust har vært mer skeptiske til en slik tanke. I tillegg mener vi i Vest-Agder at vi også må snakke med Rogaland, når regjeringen nå har startet arbeidet med en regionreform. Det er ingen tvil om at vi også har mye til felles også over grensa til våre naboer i vest, og når nye regioner skal dannes over hele landet bør vi utforske alle muligheter.

To selvstendige parti

Arbeiderpartiene i Vest-Agder og i Aust-Agder er to selvstendige parti, med hver sine program, styrer og folk. Selv om vi begge holder til på Sørlandet, betyr ikke det at vi må være enig i ett og alt. Det er jo heller ikke bare Arbeiderpartiet som er skeptiske til ett Agder i Aust-Agder. Arbeiderpartiet har jo ikke rent flertall i fylket, og om de øvrige partiene i Aust-Agder hadde villet, ville det vært ett Agder for lenge siden.

For enkel fremstilling

Det blir også litt lettvint av Fædrelandsvennen å fremstille det som om intern uenighet om kommunereformen er særegent for Arbeiderpartiet. Tar vi en runde på uttalelser og avstemminger i Agders kommunestyrer, ser vi at det er intern uenighet i de fleste partier. Vi skjønner at det er nyttig å bruke det som et eksempel for å underbygge en påstand om at vi er rykende uenige internt i Arbeiderpartiet. Men dette blir for enkelt. Når Fædrelandsvennen bruker ordet kaos i sin kommentar, er det er ord som passer bedre om regjeringens håndtering av saken. Her er det kjørt en stor prosess uten at det har vært klarlagt verken inntekter eller oppgaver for de nye kommunene. I denne saken er det faktisk Arbeiderpartiet på Sørlandet som har vært klare og tydelige. Vi mente at reformen måtte baseres på frivillighet, og fikk gjennomslag for dette.

Lurt å bruke kunnskapen når en ber om den

Den siste saken avisen bruker som et argument for å underbygge sin argumentasjon om forholdene i Arbeiderpartiet, er bymiljøavtalen. Hvis det er uklart hva vi mener, bidrar vi gjerne til å gjøre bildet klarere. Arbeiderpartiet er for en bymiljøavtale, og vi erkjenner at vi må være med å finansiere bedre veier, kollektivtilbud og sykkelstier lokalt. Et av målene i bymiljøavtalen er å redusere biltrafikken. Da mener vi det har bedre effekt å hente inn pengene gjennom bompenger fra bilister enn å legge det på skatteseddelen for alle.

Men i Arbeiderpartiet ønsker vi å vite hvilken effekt bompengene har og hvem som betaler. Vi fikk gjennomslag for at dette måtte analyseres, og nå venter vi på rapportene. I Kristiansand har Arbeiderpartiet fått med seg de andre partiene på at det må gis kompenserende tiltak hvis det viser seg at noen grupper rammes uheldig av bompengene. I fylket mener vi at det er en forutsetning at rapportene må være en del av saksbehandlingen når saken kommer til endelig behandling i fylkestinget i desember. Dette ble nedstemt i fylkets samferdselsutvalg, men det var enighet om å bruke samme formulering som de er enige om i Kristiansand. Uansett formulering er det Arbeiderpartiet som har fått gjennomslag for at vi må få informasjon om hvem som betaler og at det må gis kompensasjon hvis noen rammes urettferdig.

Ap er en pådriver for Sørlandet

Når Fædrelandsvennen velger å bruke så stor spalteplass på Arbeiderpartiet og vår påvirkning på store, viktige saker for Sørlandet, synes vi de også burde nevnt andre viktige saker. Men hensikten har vel ikke først og fremst vært å fremstille Arbeiderpartiet i et positivt lys. Når temaet likevel er brakt på bane, vil vi gjerne få lov til å trekke frem noen av de store og viktige sakene for Sørlandet avisen ikke nevner.

  • Arbeiderpartiet på Sørlandet var i sin tid pådriver for ny E18 mellom Kristiansand og Grimstad, og sørget for at de strekningene som nå planlegges både i Aust- og Vest-Agder kom med i den nasjonale transportplanen vår regjering leverte i 2013.
  • Arbeiderpartiet på Sørlandet var en pådriver for å bygge Kilden, et kulturhus som har satt Kristiansand på det kulturelle kartet.
  • Arbeiderpartiet på Sørlandet var pådriver for å bygge nytt fengsel i Agder, og fikk vår regjering med på å vedta dette i 2013. Da den borgerlige regjeringen overtok kansellerte de vedtaket og utsatte saken med ett år før de bestemte seg for det samme vi hadde vedtatt. Men fortsatt er det usikkert om det blir noe av.
  • Arbeiderpartiet på Sørlandet har vært pådriver for å legge nye fiberkabler til Europa og etablere grønne datalagringssentre i landsdelen. Dette vil være en klimavennlig og fremtidsrettet næringsvirksomhet som kan gi jobber til mange i en landsdel som opplever høy arbeidsledighet.
  • Arbeiderpartiet på Sørlandet har vært en pådriver for å legge konkrete tiltak på bordet som både hjelper de som blir arbeidsledige, bedriftene som mister oppdrag og de som ønsker å starte nye næringer.
  • Arbeiderpartiet på Sørlandet har vært en pådriver for å beholde et forsvarlig og nært sykehustilbud fra vest i Vest-Agder til øst i Aust-Agder.

Dette er bare noen eksempler på saker hvor Arbeiderpartiet har jobbet aktivt for utvikling av landsdelen. Det er mange uløste saker foran oss, og jeg kan garantere at Arbeiderparti fortsatt vil være en aktiv bidragsyter for Sørlandet.

Bjørn Egeli
Leder i Vest-Agder Arbeiderparti