Høyreran

Høyre forsøker etter beste evne å rane til seg æren for tiltak som kommer på Sørlandet i avisinnlegg nylig. Viljen til det er tydeligvis større enn evnen til å gjennomføre.

kari2013-1

Ser vi på hva regjeringen foreslår og hva Stortinget vedtar er bildet noe nyansert. 

Mechatronic Innovation lab (Mil), finansiering av universitetet og nå  fengselsbygginga. Dette er kommet på plass til tross for at regjeringa, altså Høyre og Fremskrittspartiet, har utsatt og foreslått å bevilge mindre enn nødvendig. Men Stortinget har plusset på det som må til for at Sørlandet skulle få sitt. 

Fakta om fengselsbygging er at bygging på Sørlandet er trenert av Høyre og Frp fra dag en. Det kom ikke midler fra Høyre og Frp-regjeringa før i revidert budsjett i juni 2016. Da var det kun midler til planlegging av 96 fengselsplasser i Mandal. Arbeiderpartiet har i våre forslag lagt inn midler til planlegging fra dag en, i både Froland og Mandal, men er blitt nedstemt i Stortinget av Fremskrittspartiets og Høyres regionale representanter hver gang. 

De skryter videre av satsing i kriminalomsorgen, en omsorg de har kutta snart 40 millioner i til drift. Antall volds- og trusselhendelser er dramatisk økt, til nesten 750 tilfeller første halvår i 2016, fra rundt tre hundre i hele 2013. Arbeiderpartiet har foreslått å øke driftsmidlene med mer enn det regjeringspartiene har kutta. 

I tillegg bruker de rundt en milliard kroner over tre år til å lønne utenlandske ansatte og transportere innsatte til fengsel i Nederland. Mange tunge høringsinstanser var mot, ansatte var mot, frivillige organisasjoner var imot. Høyre og Fremskrittspartiet lyttet heller ikke den gang til andre enn seg selv og forhandlet fram en avtale med Kristelig Folkeparti som sikret dette. Så de barn, foreldre eller ektefeller på Sørlandet som nå skal besøke sin sønn, kjæreste eller far risikerer å måtte reise til Nederland. 

Rehabilitering tilbake til samfunnet blir avbrutt og satt på vent. Det er ikke god kriminalomsorg og slett ikke noe å skryte av. Arbeiderpartiet stemte mot, vi vil og har i hvert budsjett investert i arbeidsplasser og bygging av fengsler på Sørlandet og i Norge.