Hodeløst av regjeringen i landbrukspolitikken

Et av de store skillene i norsk politikk går i landbrukspolitikken. Jeg glad at regjeringas ide om å frikoble landbruk fra distriktspolitikk, fra folkehelse, næringsutvikling, eller klima er forkastet. For forslaget er nemlig helt hodeløst, sa Birte Usland til Arbeiderpartiets landsmøte.

Birte Usland

Birte Usland på Arbeiderpartiets landsmøte. Se video av hele innlegget nederst på siden.

Birte Usland driver egen gård og er tillitsvalgt i Norges Bondelag. Hun fortalte landsmøtet at Arbeiderpartiet denne våren gjort en viktig jobb i næringskomiteen på Stortinget, og hindret at regjeringen fikk gjennomslag for at kostnadseffektiv matproduksjon skulle være det viktigste norske bønder skulle holde på med.

- Billig mat skulle være viktigere en rein mat. Billig Mat skulle være viktigere en god dyrevelferd eller verdiskaping i hele landet, sa Usland. - Det ville ha vært en dramatisk endring for Agder, Vestlandet, fjellbygdene, ja,for hele Norge, hevdet hun.     

- Arbeiderpartiet har i vår vært med å sikre at matproduksjonen fortsatt skal skje innenfor den norske landbruksmodellen .  Dette unike systemet som gjør at vi fortsatt har selveiende bønder i hele landet, er i absolutte verdenstoppen på rein mat, dyrehelse og klimavennlig matproduksjon, sa hun videre.

I innlegget pekte hun på at dette er et system som gir oss 120 000 arbeidsplasser, og langsiktige lokale eiere som investerer milliarder i fastlands Norge. - Det er et system med stort potensiale for å være med å utvikle Norge, sa hun. 

- Da er jeg glad at regjeringas ide om å frikoble landbruk fra distriktspolitikk, fra folkehelse, næringsutvikling, eller klima er forkastet. For det er nemlig helt hodeløst, sa Birte Usland landsmøtets delegater. 

Birte Usland tok også opp jord- og skogbrukets verdi i forhold til klima.

- For å kunne oppfylle Parisavtalen, så kan jord og skog blir selve motoren som kan skape nye verdikjeder og enda flere arbeidsplasser.  For jeg tror ikke vi kan kutte eller avgiftsbelegge oss til suksess her. Vi må skape og utvikle, og vi må bruke fotosyntesen og forstå CO2 kretsløpet. Dette flotte systemet som planten holder på med hele tiden, der de tar opp CO2 og produserer grunnlaget for all verdiskaping, sa hun, før hun fortsatte med å fortelle at klimadebatten er på fullstendig villspor når kua er løftet opp som ett av de store klimaproblemene våre, eller at vi ikke kan hugge skog i klimaets navn.  

- Norsk olje tilfører verden 500 mill tonn ekstra co2 hvert år, men naturens utslipp går i en evig runddans. Da må ikke naturen sees på som et problem, men som et verktøy. Vi kommer nemlig til å trenge kua, graset, jorda og skogen når vi skal løse dette. 

Hun fortalte videre at det er viktig at det foretas investeringer også på små og mellomstore gårdsbruk over hele landet for å utløse disse verdiene, og at det er nødvendig med en tilpasset investeringspakke for å kunne utløse en nødvendig utvikling i en av grunnplankene i bioøkonomien. 

 - Det er også viktig at Arbeiderpartiet har vært med å jobbe for at vi fortsatt skal ha lokalt eierskap på jord, skog og vann.  Når vi i det grønne skiftet skal omgjøre bakterier, alger, gress og skog til alt fra medisiner til materialer, ja da er det bra at Arbeiderpartiet har vært med på å si nei til salg av Norge, avsluttet hun sitt innlegg.