Hadia Tajik og Arbeiderpartiets ideologi - 15. august i Mandal

Arbeiderpartiets ideologi er vårt politiske kompass og i vanskelige spørsmål er det den som hjelper oss med å finne de gode løsningene Arbeiderpartiet er kjent for. Hadia Tajik innleder og reflekterer over vår ideologi på Buen kulturhus i Mandal 15. august kl 18.00. Møtet er åpent for alle.

original_1478641201_0095778

Hadia har stor kunnskap om arbeiderbevegelsen og Arbeiderpartiets ideologi, og i den politiske debatten bruker hun ideologien aktivt. VGs politiske redaktør Hanne Skartveit uttalte nylig til Hadia i en podcast: ”Jeg har sjelden opplevd et større talent komme inn i norsk politikk enn deg, begavet, skarp og direkte, skriver og tenker godt, du har veldig raskt kommet veldig langt, og nå er du altså med på å lede Norges største parti, ørnen blant partiene”.

Hadja Tajik er leder for programarbeidet i Arbeiderpartiet og sier at vi skal skrive det neste kapitlet i fortellingen om Norge. Da hun presenterte programprosessen sa hun at programmet skal være slankere og spissere, og skal løse de store utfordringene i vår tid. Samtidig skal det ivareta bredden i politikken vår.

De tre store oppgavene er

• arbeid, å gi alle mulighet til å ha en egen inntekt å leve av,

• å skape flere grønne industrier,

• og tydeliggjøre spillereglene for et mangfoldig sammensatt Norge.

Hadia er tydelig på at sosialdemokratiets mål er fast og uforanderlig også når vi går inn i denne programprosessen. Stadig mer frihet til stadig flere er den røde tråden i arbeiderpartiets politikk.

Å delta på ideologisamling med Hadia er en unik mulighet som alle med et sosialdemokratisk hjerte og ønske om å lære mer, må få med seg.

Derfor er vi svært glad for å kunne invitere alle som vil til denne skoleringen som skal være på Buen kulturhus mandag 15. august kl 18.00 - 20.00

Vel møtt!