God jul og godt nytt år

Kjære Arbeiderpartimedlem. 2015 går mot slutten, og vi i Vest-Agder Arbeiderparti vil benytte anledningen til å ønske deg en god jul og et godt nytt år.

original_1478641205_492241

Det har vært et godt år for Arbeiderpartiet. Vi har vært gjennom 15 kommunevalg og et fylkestingsvalg med gode resultater. I kommunevalget øker vi oppslutningen i 11 kommuner og er største parti i 7 kommuner. Størst er vi i Marnardal med 44.6%. Vi sitter nå i posisjon i 6 kommuner, med ordføreren i Marnardal, Farsund og Søgne, og varaordfører i Vennesla, Songdalen og Flekkefjord.

I fylkestingsvalget gjorde vi vårt beste valg noensinne. For første gang siden fylkestingsvalgene ble innført i 1975 er vi valgets største parti, og vi har den største gruppen på fylkestinget med 10 representanter.

Men vi skal ikke hvile på et godt valgresultat, heller la oss motivere til et enda bedre valgresultat i stortingsvalget i 2017. Arbeidet med å legge strategien for å beholde to stortingsrepresentanter er allerede i gang.

Skal vi vinne valget er engasjerte medlemmer en stor styrke. Men skal vi ha engasjerte medlemmer må vi også ha arenaer hvor medlemmer kan møtes og diskutere politikk. Vi har derfor begynt planleggingen av en serie med åpne møter om ulike politiske tema rundt om i fylket. Informasjon om tema, dato og sted vil bli sendt ut på epost. Men hold av datoen 15. februar allerede nå. Da får vi besøk av partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng!

Til slutt vil vi komme med en oppfordring:

I Vest-Agder har vi en ungdomsorganisasjon i Norgestoppen hva gjelder engasjement og aktivitet. Den jobben de gjør for oss i valgkamp er av stor betydning og er voldsomt motiverende for vår organisasjon. AUF er også en stor bidragsyter i utviklingen av våre politiske standpunkt. De tester våre argumenter og standpunkt med styrke og gjør oss i enda bedre stand til å møte velgerne. Uten AUF hadde vi vært fattige som politisk bevegelse.

Nå er det vår tur til å vise at vi støtter AUF. Det kan du gjøre ved å melde deg inn som støttemedlem og bidra til at at ungdom får ta del i viktige samfunnsdebatter og i utformingen av fremtiden. Et støttemedlemskap koster kr 200,- og 150 kroner går til de lokale AUFerne. Gå inn på http://auf.no/engasjer-deg/ og gi din støtte.


Med ønske om en god jul og et fredelig nytt år


Vest-Agder Arbeiderparti
Bjørn Egeli
Leder