Glad for penger til MIL

Universitetet i Agder får 30 millioner kroner til bygging av Mechatronics Innovation Lab i Grimstad. - Jeg vil gjerne gratulere Universitetet i Agder med en viktig seier for hele landsdelen, sier Kari Henriksen

Kari Henriksen er glad for at MIL har fått bevilget de pengene de trenger

Kari Henriksen gratulerer UiA med en viktig seier for hele landsdelen.

- Dette er godt nytt og en fullføring av de målene Sørlandsutvalget fremmet for daværende næringsminister Trond Giske sommeren 2013. Nå, etter fire år kommer fullfinansieringen, det er bra, sier hun.

- Vi er også særlig tilfreds med at KrF og Venstre har vært pådriver for at de i de årlige budsjetter har fulgt Arbeiderpartiets alternative budsjett, og lagt inn midler til opptrapping hvert år på 30 millioner. Nå er Sørlandsutvalgets hovedprioritering realisert, det er vi i Arbeiderpartiet kjempefornøyde med, sier Kari Henriksen.

BAKGRUNN

Sommeren 2011 nedsatte nærings- og handelsminister Trond Giske og kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete et utvalg for å se på næringsutviklingen på Sørlandet. Utvalget gikk under navnet Sørlandsutvalget og fikk følgende mandat.

- Beskrive og vurdere næringsrelevante forhold på  Sørlandet.

- Kartlegge behov og  rammebetingelser for næringslivet på sentrale vekstområder i landsdelen.

- Foreslå tiltak som kan styrke næringsutviklingen i regionen.

Utvalget leverte sin rapport sommeren 2013 og hadde etablering av Mechatronic Innovation Lab (MIL) som sitt prioriterte tiltak.

Høyre- og Frp overtok regjeringskontorene etter valget 2013, og Arbeiderpartiet fremmet forslag om penger til å opprette MIL i våre alternative budsjetter for 2015, 2016 og 2017.

Høyre- og Frp regjeringen foreslo imidlertid ingen midler til MIL i noen av sine budsjetter. Finansieringen kom på plass gjennom press fra regjeringens støttepartier Krf og Venstre. Først i revidert budsjett for 2015 og i budsjettene for 2016 og 2017 slik at det ble flertall for å bevilge penger.  

Med de 30 millionene regjeringen nå har bevilget, har MIL fått hele beløpet de har bedt om fra staten.