Fremtidens region

Vest-Agder Arbeiderparti er opptatt av et langsiktig perspektiv når vi diskuterer nye regioner. I det perspektivet må vi også se vestover, og ikke bare nøye oss med en eventuell sammenslåing med Aust-Agder, skriver Randi Øverland i dette innlegget.

original_1478638606_4444325

Meldingen om oppgavefordeling til framtidige store regioner har kommet. Innholdet er relativt forsiktig, men det legges vekt på at regionene skal være utviklingspådrivere. Ap skulle gjerne sett at kommunereformen var på plass og vedtatt før regiongrensene skal avgjøres. Dersom kommunene blir større og færre, vil det helt klart virke inn på regionenes arbeidsoppgaver og størrelse. Stortinget har imidlertid bestemt at regionreformen skal utarbeides parallelt.

I Vest-Agder Arbeiderparti er vi opptatt av de langsiktige virkningene en ny regionreform vil få for våre innbyggere og for utviklingen av landsdelen vår.

Vi må se vestover

Det er i dette perspektivet vi mener at vi også må se vestover og ikke nøye oss med nabosamtaler og en evt. sammenslåing kun med Aust-Agder. Våre partifeller der har vedtatt at de ønsker å respektere folkeavstemningen og sitt partiprogram. Hva de øvrige partier faller ned på, vet vi ennå ikke. En sammenslåing av Aust-Agder og Vest-Agder vil omfatte i underkant av 300.000 innbyggere, og utgjøre ca 6 % av befolkningen. Ingen stor region, slik regjering og storting har sagt at de krever for at vi skal få flere oppgaver enn dagens fylker har.

Bortimot halvparten av innbyggerne vil bo i Kristiansand-regionen. Vi vil fortsatt ha liten tyngde i nasjonal sammenheng. Vi vil ikke ha noen naturlig alliansepart med naboregionen i øst som ser ut til å bli ca 700.000 innbyggere, og i vest der en sannsynlig region vil ha over en mill. innbyggere. Agder-regionen vil forbli minst i landet og ha liten tyngde. Det viktigste for Ap er likevel at utviklingsmulighetene samlet er best ved å se vestover, samtidig som vi selvfølgelig fortsatt ønsker å ha Aust-Agder med i samarbeidet.

Ser vi på dagens ressurser, så vil de tre fylkene

• Besitte ca 12-15 % av våre totale vannkraftressurser.

• Ha en befolkning på størrelse med Oslo.

• Være ledende innenfor olje og oljeservice.

• Ha betydelig tyngde innenfor havbruk.

• Være utfyllende innenfor reiseliv.

• Ha den korteste veien til kontinentet.

• Ha to universiteter med betydelig faglig tyngde.

• Være viktig part innenfor matproduksjon.

• Inneha en betydelig industrivirksomhet med spisskompetanse i verdensklasse.

Jeg kunne nevne en rekke andre ting. Knapt noen annen region vil besitte ressurser og natur som en region sør i Norge med Agder-fylkene og Rogaland vil kunne utgjøre. Vi har store og gode kulturinstitusjoner, flotte vintersportssteder, sandstrender, landets fineste skjærgård, spennende fjellvidder, lakseelver og ikke minst viktig er det at vi kjenner hverandre og har mye samhandling i dag. Med firefeltsvei mellom Gjerstad og Stavanger/Haugesund, vil også infrastrukturen være på plass.

Regional og nasjonal motor

I nasjonal sammenheng vil våre muligheter i lys av dette, kunne bli slik at det skal mye til for at vi - i nesten en hver sammenheng - ikke vil blir lyttet til og få innflytelse. Sammen vil Agder og Rogaland kunne bli en motor ikke bare i regionen, men også nasjonalt.

Per i dag har forsøkene på å slå sammen de to Agder-fylkene stort sett bestått i å fordele arbeidsoppgaver på fylkesnivå. I mens har andre næringsvirksomheter og organisasjoner allerede gjennomført sammenslåingen.

Som politikere må vi ha større vyer. Det er framtiden vi skal bygge, og da må vi gripe mulighetene når og der de finnes. Tiden er akkurat nå. Ap mener vi gjennom samtaler med våre naboer i øst og vest, må finne de gode løsningene, få opp ideer og framtidsoptimisme. Kort sagt posisjonere oss og med entusiasme og gode argumenter arbeide for at regionen skal forbli en attraktiv landsdel å bo, leve og arbeide i når det nye kartet er tegnet.

Randi Øverland, gruppeleder for Arbeiderpartiet på fylkestinget i Vest-Agder


Innlegget stod også på trykk i Fædrelandsvennen 13.4.16