Forsvarte fellesskolen

Under dagens møte i Hovedutvalg for kultur og utdanning vant Arbeiderpartiet frem for at Vest-Agder fremdeles skal styrke den offentlige fellesskolen, og med det gi et negativt høringssvar til private aktører.

original_1478638592_2100763

Kristiansand Privatgymnas AS og Norges toppidrettsgymnas vil begge opprette nye skoler i Kristiansand med henholdsvis 360 og 192 elevplasser hver. Totalt ligger altså 552 nye elevplasser til behandling i direktoratet. Et positivt vedtak fra Høyres kunnskapsministers direktorat vil automatisk påføre det offentlige skolebudsjettet store byrder, og derfra svekke den offentlige skolen. Den skolen hvor fellesskapet uavhengig av elevenes bakgrunn skal bygge ungdom til å møte samfunnet som kommer etter utdanningsløpet.

For Arbeiderpartiet var det nettopp det som var hovedargumentet. Hvorfor skal skattebetalernes penger gå til private aktører som ønsker å utfordre det tilbudet som bør styrkes. Det er ganske enkelt. Ved å opprette private skoleplasser må man redusere skoleplasser i det offentlige – man spiser opp det tilbudet vi politikere sitter med ansvaret for. Det ansvaret du som velger kan være med å påvirke. Det kan du ikke til et privat styre som selv bestemmer, innenfor lovverkets rammer, hvordan de ønsker å drive sin private skolen.

Gang på gang ser man, selv om lovverket også er tydelig her, at det tas ut profitt på privat skoledrift. Ikke direkte ved at man bygger seg opp et overskudd på skolens budsjett, men ved at skolens eiere oppretter underselskaper hvor skolen er kunde, og da også kjøper deres tjenester. Disse underselskapene, eller søsterselskapene, kan man fritt hente ut profitt av. Altså våre skattepenger. For det er jo skattepenger som drifter den offentlige skolen i dag.

Hele tanken bak utdanningssystemet i Norge er at man skal utdannes til å selv kunne være med å drive maskineriet videre. Nøkkelen til suksess er skatt. For er det en ting det er politisk enighet om, så er det at uten skatt vil man heller ikke ha velferdsnivået vi har i dag. Diskusjonen står ofte på hvem som skal sikre velferdsnivået og hvor nivået skal ligge. Der er de ulike partiene uenige.

Og det må understrekes at Arbeiderpartiet ikke er imot en toppidrettslinje i Vest-Agder. Tvert imot viser historien at vi hver gang har støttet søknader til sentralt hold for at Sirdal videregående skole skal bli en anerkjent landslinje for skiskyting. Dessverre har søknadene resultert i flere avslag, både fra en Høyre-statsråd og en SV-statsråd.

Arbeiderpartiet er enige om at en landslinje vil være med å løfte skoletilbudet, men vi er uenig i at når det private skal gjøre det når det offentlige ikke får lov.

Så da Høyre og Frp stemte for private aktører, sikret Arbeiderpartiet sammen med Krf og Venstre et tydelig nei for å presse de offentlige skolene ytterligere. Vi vant gjennom for at pengene heller skal brukes på å styrke det tilbudet vi har, øke kvaliteten og sikre tilpasset opplæring for våre elever i Vest-Agder. Det er på den måten vi skaper resultater, og ikke gjennom Frps enkle; å utsette det offentlige for konkurranse gjør dem bedre. Nei. Skolene i dag er gode, og vi politikere skal være deres støttespillere for å stadig gi våre elever et enda bedre tilbud, hver eneste dag.

Det skal sies at Høyre så utfordringene i å opprette 360 studieforberedende plasser i Kristiansand, og stemte imot at Kristiansand Privatgymnas burde få starte skoledrift. I tillegg er det viktige å påpeke at det er opp til direktoratet (styrt av Høyre, som har programfestet at de skal åpne opp for en enorm privatisering) å vedta om den private driften får starte.

----

Karin Hodne, Kai Steffen Østensen, Fredrik Jensen og Reidunn G. Scherpf, utdanningsfraksjonen til Vest-Agder Arbeiderpartiet i fylkestinget