Foreslår penger til fengsel i Froland

Regjeringen har tidligere bestemt at det skal bygges fengsel i Mandal og Froland, men foreslår nå kun å bygge i Mandal. Arbeiderpartiet retter nå opp i regjeringens løftebrudd, og foreslår planleggingsmidler til Froland i det reviderte budsjettet.

original_1478641708_1056557

Mange har arbeidet for at Agder skal få to fengsler.

- Freddy deRuiter fra Aust-Agder har sammen med Odd Omland og jeg vært samstemte i vårt krav til finansfraksjonen: Vi skal innfri våre løfter om to fengsler, sier stortingsrepresentant Kari Henriksen

Dette arbeidet har nå gitt frukter. Arbeiderpartiet legger inn 10 mill til prosjektering og oppstart av fengselsbygging i Froland i sitt alternative budsjett.

- Dermed retter Arbeiderpartiet opp den urettferdige fordelingen regjeringen vedtok, der kun Vest-Agder var tilgodesett med midler. Vi synes det var blodig urettferdig at regjeringen brøt sine egne løfter om å bygge to fengsler, og jobba internt i mitt parti for at vi i alle fall skulle levere på dette, sier Henriksen.

Det fikk hun Arbeiderpartiets gruppe med på, og påpeker at vi trenger den kapasiteten som Stoltenberg-regjeringen la opp til, altså rundt 300 plasser, men som denne regjeringen ikke har fulgt opp så langt.

- Nå håper jeg at Krf får gjennomslag i sine forhandlinger med regjeringspartiene slik at dette blir en realitet, avslutter Kari Henriksen.