Fiberkabel: Full seier for Sørlandet

På landsmøtet i Arbeiderpartiet i 2015 fikk Vest-Agder Arbeiderparti gjennomslag for at det må legges fiberkabel til Europa og legges til rette for etablering av datasentre på Sørlandet. - Sammen med Krf har vi nå fått gjennomslag i Stortinget for at regjeringen må legge frem en sak om dette, sier Odd Omland til Fædrelandsvennen.

original_1478641202_753979

Stortingets energikomité avga torsdag innstilling om følgende:

• Å be regjeringen legge fram en sak om hvordan det raskest mulig kan etableres fiberkabler til utlandet bl.a. fra Norge til Tyskland og Storbritannia for å styrke grunnlaget for etablering av grønne datasentre og annen databasert næringsvirksomhet i Norge.

• Å be regjeringen utarbeide en strategi som beskriver hvordan en kan legge til rette for ytterligere etablering av grønne datasentre i Norge.

I tillegg ber stortingsflertallet, mot Høyre og Frps stemmer, regjeringen om å vurdere redusert elavgift også for datasentre med uttak under fem megawatt. Elavgiften skal være lik den som er for kraftkrevende industri.

- Når Ap og KrF går sammen, blir det resultater. Dette er en historisk viktig dag for Sørlandet, og nå legger vi grunnlaget for nye arbeidsplasser og en helt ny næring med grønne datasentre, sier Hans Fr. Grøvan fra Kristelig folkeparti til Fædrelandsvennen.

- Dette har vi jobbet for siden vi holdt på som lokalpolitikere i Lister, og da er fullt gjennomslag i Stortinget moro. Jeg forutsetter at regjeringen setter full fart. I den krevende tiden Sørlandet er inne i, trenger vi investering i fiberkabler så fort som mulig. Det handler om sysselsetting på kort sikt og en ny, stor industrinæring på lang sikt, sier Omland til avisen.

Les hele artikkelen her. OBS: Krever abonnement.