Er for akuttkirurgi

- Jeg er for å videreføre akuttkirurgi og traumemottak ved Flekkefjord sykehus, men Stortinget har ikke startet behandlingen av forslaget enda, sier Odd Omland til Avisen Agder.

Odd Omland vil beholde akuttkirurgi ved Flekkefjord sykehus

I Avisen Agder er det et intervju med Odd Omland hvor de stiller spørsmål om hva han mener om akuttkirurgi og traumemottak ved Flekkefjord sykehus og hva som gjøres med saken. I innledningen til saken hevder avisen at Arbeiderpartiet fortsatt ikke gir tydelige svar. 

- Jeg svarer til avisen at jeg er for at Flekkefjord sykehus skal ha akuttkirurgi og traumemottak,  men at saken ikke er kommet til behandling i Stortinget enda. Det synes jeg er ganske tydelig.

Omland forteller videre at det er Ruth Grung i Arbeiderpartiet som er saksordfører for denne saken i Stortinget, og at han har sendt ut oppfordring til mange lokale høringsinstanser om å benytte seg av muligheten til den skriftlige høringen. Han har i tillegg lagt til rette for et møte mellom Grung og ordfører Jan Sigbjørnsen og aksjonsleder Sigmund Kroslid hvor de kan legge frem sine synspunkter direkte til henne. 

Men Omland peker på at det er Høyre og helseminister Høie som sitter med ansvaret i denne saken.  - Det er hans ansvar at prosesser og resultat samsvarer med føringene fra Stortinget i behandling av Nasjonal Helse- og sykehusplan. 

Han peker på at det også gjelder også ansvarligheten i Helse Sør-Øst sin tilråding om å utsette saken. En slik utsettelse er en stor slitasje på ansatte og lokalsamfunn, påpeker han. 

- Arbeiderpartiet har vært tydelig på at oppfølgingen av Stortingets vedtak er helseministeren sitt ansvar. Stortinget har uttalt at vi fortsatt skal ha en desentralisert sykehusstruktur og at det skal være likeverdig tilgang på gode helsetilbud. Vi forventer at statsråden gjør faglige gode beslutninger i tråd med Stortingets føringer.