Bytt ut de som ikke gjør jobben

Det er vanlig at det får konsekvenser hvis en ikke gjør jobben en er satt til. Slik har det ikke vært i fylkespolitikken. Her har det heller gått ut over innbyggerne i stedet for politikerne. Dette kan du gjøre noe med hvert fjerde år. Bruk stemmeretten til mandag.

original_1478641699_9949615

Fylkeskommunen har mange viktige oppgaver, og om fylkeskommunen ikke gjør jobben sin får det store konsekvenser. Det har det gjort for flere hundre elever som startet på et fagbrev for to år siden, og som nå står uten læreplass. Men slik har det vært i mange år og her har ikke fylkeskommunen gjort jobben sin. Hvem går det ut over? Jo, elevene! Hvem burde det gå ut over? De politiske partiene som styrer i fylkeskommunen.

Fylkeskommunen har ansvar for å støtte opp om gründere og nyskaping. Et av de viktigste virkemidlene er å gi økonomisk støtte, men når potten med penger reduseres, er det færre som får støtte. Vi vil øke potten, men har blitt nedstemt av de borgerlige partiene. Hvem går det ut over? Jo de som trenger støtte. Hvem burde det gå ut over? De politiske partiene som styrer i fylkeskommunen.

Sørlandskvinnene har lavest inntekt og jobber mest deltid i hele landet. I tillegg har vi færrest kvinnelige kommunestyrerepresentanter i hele landet. Dette er et bilde på en landsdel som fortsatt sliter med likestillingen. Dette er ikke nytt. Det er en situasjon vi har hatt i årtier, uten at det er gjort stort mye med det. Hvem går det ut over? Jo, kvinnene. Hvem bør det gå ut over? De politiske partiene som styrer i fylkeskommunen.

Når noen ikke gjør jobben de er satt til, synes vi den naturlige konsekvensen er at andre tar over. Arbeiderpartiet har aldri hatt ordføreren i Vest-Agder fylkeskommune. Kanskje det er på tide å slippe andre krefter til. Er du enig må du huske å legge to stemmesedler i urna til mandag. En for kommunevalget og en for fylkestingsvalget. Godt valg! 

Randi Øverland
fylkesordførerkandidat