Bløffer om politiet

Høyre- og Fremskrittspartiregjeringen har bløffet om satsingen på politiet, sier Kari Henriksen.

original_1478641230_2361145

Kari Henriksen

I perioden 2013 til 2016 fikk politidistriktene redusert sitt budsjettmessige handlingsrom med 426 millioner kroner. Det er en av konklusjonene i en rapport bestilt av Justis og beredskapsdepartementet, skriver magasinet Politiforum.

I følge Politiforum står det i rapporten at til tross for at politiet har fått økt budsjettene med hele 2,5 milliarder kroner fra 2013 til 2016 - en økning på 21 prosent - har distriktene fått flere hundre millioner kroner mindre å rutte med. Det kommer fram i analysen av pengestrømmen i politiet.

- Jeg mener dette viser to ting, sier Kari Henriksen, som sitter i stortingets justiskomite. - For det første har regjeringen satt igang en storstilt reform de ikke har kontroll med og de har ikke lyttet godt nok til de som gjør jobben.  Og for det andre at Høyre- og Fremskrittspartiregjeringen har bløffet om satsingen på politiet.

- Jeg er svært bekymret for at gjennomføringen av politireformen skal bli dårligere på grunn av dette. Vi trenger penger til å bygge det nye politiet, ikke kutt. 

Kari Henriksen mener rapporten bekrefter det Arbeiderpartiet har pekt på i lang tid, nemlig at Høyre- og FrP-regjeringens såkalte satsning på politiet er en bløff. - Politidistriktene har ikke fått mer penger, og ressurssituasjonen er svært krevende. Arbeiderpartiet la inn mer penger i vårt alternative budsjett for 2017, det burde også regjeringen ha gjort, sier hun.

Hun forteller at politimestrene har vært tydelige på at de trenger økte frie driftsmidler, men at regjeringen bevilget heller ikke en eneste krone i revidert nasjonalbudsjett. Hun sier hun er overrasket over at regjeringen ikke har lyttet bedre til politiet.

- Vi fikk nå enda et eksempel på hvordan regjeringen hevder at de styrker politidistriktene, men hvor pengene i all hovedsak er engangsinvesteringer som ikke løser driftsutfordringene politiet står ovenfor. Politiet trenger midler til ansettelse av politistudentene,  flere sivile etterforskere, eller mer tilgjengelige og tilstedeværende politi. Og  politidistriktene står midt i en krevende reformprosess, de trenger større handlingsrom, ikke mindre, avslutter Kari Henriksen.

-----

Her er linken til politiforums omtale:

http://www.politiforum.no/no/nyheter/2017/mai/Konsulentrapport%3A+Distriktene+har+fått+dårligere+økonomi.d25-T2RLG1i.ips

 

Og her til rapporten:

https://www.regjeringen.no/contentassets/6507cd99d41f4fbbb36058e69593dcb8/bdo-virksomhetsanalyse-politiet.pdf