Bevar Luftforsvarets skolesenter på Kjevik

Vest-Agder Arbeiderparti er motstander av at Forsvarssjefens Fagmilitære Råd (FMR) foreslår å legge ned Luftforsvarets Skolesenter på Kjevik. Vi blir bekymret når vi ser at begrunnelsen for nedleggelse av Kjevik er fattet på feil faktagrunnlag. FMRs forslag om nedleggelse av Kjevik fremstår rett og slett som dårlig håndverk.

original_1478641459_7691543

FMR definerer aktiviteten ved Kjevik til i hovedsak å være utdatert F-16 utdanning. Dette er feil. Her er fakta om dagens utdanning og kompetanse på Kjevik:

• F-16 utdanningen er ikke utdatert og utgjør 20 % av utdanningen ved Kjevik

• NH90 - fregatt/kystvakthelikopter

• AW 101 (NAWSARH) - nytt redningshelikopter

• Kontroll & varsling, Luftvern, radiokommunikasjon og grunnleggende flyteknisk utdanning (EASA).

• Egenutviklede avanserte treningsplattformer har satt standard for nye systemer som F-35, NH90 og AW101

Hvordan kan forsvarssjefen konkludere med at Kjeviks kompetanse er utdatert?

Forsvarssjefen mener at flytting til Værnes er viktig for samling av skoletjenesten i Luftforsvaret og fordi lokaliseringen gir økt operativ stridsverdi.

Denne konklusjonen er underlig og i direkte motstrid til tidligere utredninger angående Kjevik i 2013: … "Skolesenteret bør ikke ligge på en operativ base"

Forsvarssjefen har i FMR ikke vurdert kompetanseflukt ved en flytting ei heller drøftet kostnader ved å gjenopprette kompetanse på et nytt skolesenter på Vernes.

Forslaget står i motstrid til tidligere utredning om Kjevik fra 2013:

…"Det fremstår som en formidabel prosess å skulle gjenopprette det som allerede eksisterer på Kjevik i dag"

Underlagsdokumenter til FMR beregner kostnader i milliardklassen ved et samlet skolesenter på Vernes.

FMR betegner bygningsmassen på Kjevik som utrangert. Dette er feil. Forsvarsbyggs egen gjennomgang har gitt bygningsmassen karakter 1,15.

Luftforsvarets Skolesenter på Kjevik har siden 1946 vært en viktig arbeidsplass i regionen. Det er i dag mellom 220 - 230 ved base Kjevik. Arbeidsplassene er kompetansearbeidsplasser som samarbeider med Nederland, Sverige og Danmark på flyverutdanning. Skolesenteret har også samarbeid med UiA og NODE og utdanner 1800 elever hvert år gjennom kurs- og utdanning.

I en tid hvor Forsvaret skal gjennomføre store investeringer i F-35 og samtidig ønsker å styrke Forsvaret, virker det meningsløst å bruke flere milliarder på å flytte Luftforsvarets Skolesenter Kjevik til Værnes.

Vest-Agder Arbeiderparti forventer at forsvarsminister og regjering setter seg inn i reelle fakta når de skal beslutte Luftforsvarets Skolesenter på Kjeviks fremtid. I Kjeviks 70´ende år ville en fornuftig og fremtidsrettet avgjørelse om å la Kjevik bestå, være en flott jubileumsgave til skolesenteret.

(Vedtatt på årsmøte i Vest-Agder Arbeiderparti 2016)