Behold akuttkirurgi ved Flekkefjord sykehus

Det er viktig for den trygghet befolkningen i regionen skal ha til norsk helsetjeneste at Flekkefjord Sykehus beholder akuttkirurgi.

Kari og Odd foran Flekkefjord sykehus

Vest-Agder Arbeiderparti behandlet saken om akuttkirurgi allerede i november 2015, og var da tydelig på at akuttkirurgien ved Flekkefjord sykehus måtte beholdes. Dette ble også meldt ledelsen i Sørlandet Sykehus i brev.

Her er vedtaket fra representantskapsmøtet 7. november 2015

Behold akuttkirurgi ved Flekkefjord sykehus 
Vest-Agder Arbeiderparti er fornøyd med at det er lagt fram en helhetlig Nasjonal helse- og sykehusplan. Men vi er ikke fornøyd med den usikkerhet den skaper for tilbudet ved Flekkefjord sykehus og den utrygghet den skaper for innbyggerne i regionen. 

Vest-Agder Arbeiderparti mener det må være vurdering av lokale forhold som først og fremst skal legges til grunn for tilbudet ved lokalsykehusene. Ikke bare et forhåndsdefinert tall av befolkningsgrunnlag.    

Med den situasjon som er i Vest-Agder knyttet til infrastruktur og værforhold som påvirker mulighet for luftambulansetjenester, er det Vest-Agder Arbeiderpartis klare oppfatning at akuttkirurgien ved Flekkefjord sykehus må opprettholdes.   

Det er viktig for den trygghet befolkningen i regionen skal ha til norsk helsetjeneste at Flekkefjord Sykehus beholder akuttkirurgi. Dette tilbudet er også avgjørende for et fødetilbud i regionen.

---

Foto: Kari Henriksen og Odd Omland utenfor Flekkefjord sykehus.