Årsmøtet 2016

Lørdag 12. og søndag 13. mars avholder Vest-Agder Arbeiderparti årsmøte på The Bølgen&Moi Hotel Utsikten i Kvinesdal. Her finner du årsmøtepapirene.

original_1478641187_3367589

På årsmøtet møter 82 delegater fra kommunepartiene og AUF i Vest-Agder. I tillegg deltar fylkesstyret, fylkestingsgruppa, gjester og presse. Totalt blir vi over 100 personer som skal diskutere og vedta viktige politiske og organisatoriske saker for Vest-Agder og landet.

Den politiske hovedinnledningen holdes av partisekretær Kjersti Stenseng på lørdag. I tillegg vil vi på søndag formiddag ha innledninger og debatt om forslagene fra Arbeiderpartiets to utvalg som har sett på vår fremtidige familiepolitikk og industripolitikk.  

  • Årsmøtepapirene kan du laste ned ved å klikke på symbolet under.
  • Du kan også laste ned forslagsark slik at du kan skrive forslag ferdig før møtet.